Esitelmät ja keskustelutilaisuudet

H. G. Porthan ja 1700-luvun tunneteoriat

Studia generalia: Valistus – 1700-luvun kulttuuri-ilmiö

Mitä oli valistus ja kuinka se on vaikuttanut ihmisten arkeen, maailmankuviin ja arkeamme jäsentäviin instituutioihin? Turku Centre for Medieval and Early Modern Studies -keskuksen kevään 2022 Studia Generalia -luentosarjassa 1700-luvun aatevirtauksia lähestytään laajasta näkökulmasta, jossa keskiössä ovat ihmiset ja toimijat käsitteellisen ja kulttuurisen muutoksen takana. Luentosarjan alkusysäyksenä on toiminut professori Charlotta Wolffin johtama tutkimushanke Valistuksen tekijät. Ajatustapojen muuttaminen 1700-luvun Pohjois-Euroopassa (Suomen Akatemia, 2017–2021). Luentosarja on päivitetty uusinta vuodelta 2020, jolloin se keskeytyi pandemian takia.

Seuraava luento: Jukka Sarjala, “H. G. Porthan ja 1700-luvun tunneteoriat”, maanantai 14.2. klo 17:00 alkaen etäyhteys (Zoom)

Luento käsittelee Kuninkaallisen Turun akatemian professorin Henrik Gabriel Porthanin (1739-1804) näkemyksiä ihmisen affekteista ja sympatiakyvystä eli mielenliikkeistä ja niiden tarttuvuudesta. Alussa esitys myös johdattelee Porthanin viranhoidon keskeisiin puoliin.

Zoom-linkki ja salasana lähetetään ilmoittautuneille sähköpostiin. Ilmoittautuminen Konstassa: https://konsta.utu.fi/Default.aspx?tabid=88&tap=12208