Väitökset

Hävitysten talvi. Poltetun maan taktiikan kehitys ja käyttö talvisodassa 1939–1940

Aika ja paikka: 20.5. klo 12, N100, Natura, Joensuun kampus

FM Jarkko Koukkusen Suomen historian alaan kuuluva väitöskirja ”Hävitysten talvi. Poltetun maan taktiikan kehitys ja käyttö talvisodassa 1939–1940” tarkastetaan Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnassa.

Vastaväittäjänä toimii emeritusprofessori, kenraalimajuri (evp.) Vesa Tynkkynen sekä kustoksena dosentti, yliopistonlehtori Pasi Tuunainen Itä-Suomen yliopistosta.