Konferenssit ja seminaarit

”Henkinen työväki” Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seuran kesäseminaari

Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seuran (THPTS) kesäseminaari 2021 käsittelee työväenliikkeen ja -kulttuurin suhdetta hengen, henkisyyden ja hengellisyyden käsitteisiin. Kuten tunnettua, työväen historiaan kohdistunut tutkimus on usein korostanut materialismin ja sekularisaation merkitystä työväenliikkeen ideologisessa perustassa sekä työväenluokkaisen identiteetin muodostumisessa. Toisaalta tiedossa on ollut, että varsinkin 1800-luvun työväenliikkeisiin on sisältynyt monenkirjavia ilmiöitä, joissa hengen käsite on ollut oleellinen. Näistä tunnetuimpia ovat utopiasosialismina tunnetut virtaukset sekä modernit esoteeriset liikkeet, kuten teosofia ja spiritualismi, jotka toimivat 1800-luvun jälkipuoliskon ja 1900-luvun alun Euroopassa ja Suomessa monin paikoin limittyneessä suhteessa työväenliikkeisiin. Työväen piirissä on ollut kiinnostusta myös orientalistisessa mielessä ”itämaisiksi” jäsennettyjä uskontoja ja filosofioita kohtaan. Toisinaan työväenliikkeellä itsellään on tulkittu olleen uskonnon kaltaisia funktioita, joiden yhteydessä on puhuttu ja kirjoitettu ”henkisestä työstä” sekä työväen omasta ”hengestä”, jota on rakennettu taiteen ja kulttuurin keinoin.

Ohjelma

Maanantai 23.8

10.20. Tervetuloa

10.30–12.30 Sessio I: Henkisyys, sosialismi ja työväenliike

Juuso Järvenpää: Hengen valoa pimitetylle kansalle – Sörnäisten Työväenyhdistys ja reformistinen henkisyyskulttuuri 1900-luvun alkuvuosina

Anna Rajavuori: Herran Kansan Tasavalta ja muita hahmotelmia kristillissosialistisesta yhteiskunnasta

Rony Ojajärvi: ”Kristuksen hengen vallankumous Mammonan henkeä vastaan” – Kristillis-sosialistinen mentaliteetti Kansainvälisen Sovinnonliiton julistuksien valossa 1919–1927

Onni Kari: Hugo Liimatainen – kristitty sosialisti 1900-luvun Suomessa

12.30–13.30 Lounas (omakustanteinen)

13.30–14.30 Keynote I: Pirjo Markkola: ”Eletty uskonto ja uskonnollisten kokemusten jakaminen. Tampereen työväestö 1900-luvun vaihteessa”

14.30–15.00 Kahvitauko

15.00–17.00. Sessio II: Henkinen työ, taide ja kirjallisuus 

Yasmin Nyqvist: ”Det här är Olofs Betel” – uskonnollinen kuvakieli kirkon vastavoimana Leo Ågrenin Kungsådern-trilogiassa

Jari Parkkinen: Neuvostosäveltäjät henkisen työn proletariaattina 1920- ja 30- luvuilla: Intelligentsija, proletariaatti ja stalinismin uusvanha kulttuurieliitti

Anssi Halmesvirta: Pienviljelijän henkinen maailma

Antti-Ville Kärjä: Työn pyhyys 2000-luvulla: perusoikeuksista veroparatiisiin

17.00–17.30 Tiina Lintunen & Matias Kaihovirta: Uuden Väki Voimakas-kirjan esittely

TIISTAI 24.8.

10.30–12.30 Sessio III: Työväki, kirkko ja papisto

Joonas Tammela: Yhteiskunnallinen hierarkia ja yksilön työnteko 1700-luvun lopun ja 1800-luvun alun paikallispapiston saarnoissa

Matleena Sopanen: Kansaa kirkkoon kutsumassa – Suomen evankelisluterilaisen kirkon saarnalupatutkinnon suorittaneet maallikkosaarnaajat kirkollisessa sisälähetystyössä 1900-luvun alun Suomessa

Tiina Lintunen: ”Punaiset, uskonto ja papit”

Kauhanen Jouni: Kemijärven punainen kirkkoherra

12.30–13.30 Lounas (omakustanteinen)

13.30–14.30 Keynote II: Ilkka Huhta: Satavuotinen sota? Kirkon johtajat ja työväenliike 1880-luvulta 1980-luvulle

14.30–15.00. Kahvitauko

15.00–16.30 Paneeli: Uskonto ja esoteeriset aatteet työväenliikkeessä

Puheenjohtaja: Maarit Leskelä-Kärki

Panelistit:

Kati Launis, Mikko Pollari, Mikko Kemppainen & Antti Harmainen

16.30.–17.00 Seminaarin loppukeskustelu

Seminaari järjestetään Werstaan tiloissa mutta siihen voi osallistua myös etäyhteyksillä. Tarkemmat tiedot ilmoittautumisesta ja mahdollisista osanottorajoituksista julkaistaan seuran kotisivuilla (http://www.thpts.fi/) alkukesän aikana.

Lisätietoja: JA