Esitelmät ja keskustelutilaisuudet

Historia nyt! Eliitin tyttöjen elämää 1700-luvun Englannissa

Turun Historiallisen Yhdistyksen ja Turun kaupunginkirjaston yhteistyössä järjestämän Historia nyt! -sarjan kevät käynnistyy viikon päästä tiistaina 12.1.2021 klo 18. Luennon pitää kulttuurihistorioitsija, FT Henna Karppinen-Kummunmäki.

Kirjaston tapahtumat järjestetään koronarajoitukset ja turvavälit huomioiden. Ajankohtaisimmat tiedot rajoituksista ja koronaohjeista löytyvät kirjaston sivuilta. Tämänhetkiset rajoitukset, mikä vaikuttaa luentojen seuraamiseen paikan päällä, ovat voimassa 10.1. asti. (https://www.turku.fi/turun-kaupunginkirjasto). Luentoa on mahdollista seurata Facebook Live -striimin välityksellä.

***

FT Henna Karppinen-Kummunmäki: Eliitin tyttöjen elämää 1700-luvun Englannissa

FT Henna Karppinen-Kummunmäen luento pohjautuu hänen kulttuurihistorian väitöstutkimukseensa Elite English Girlhood in the Eighteenth Century. Luennolla tarkastellaan nuorten, nykytermein teinityttöjen, elämää kaikkine iloineen ja suruineen 1700-luvun Englannissa. Mukaan mahtuu arkielämän koko kirjo leikeistä, huveista ja ystävistä opiskeluun, ihastuksiin sekä riitoihin vanhempien ja sisarusten kanssa.

Painopiste on yhteiskunnan yläluokissa, eliitissä, joilta on säilynyt merkittävä määrä henkilökohtaisia lähteitä, kuten kirjeitä ja päiväkirjoja. Fokus on tyttöjen omissa. Sekä väitöstutkimus että tämä luento tuovat esiin nuorten oman äänen, heidän näkökulmansa ja ajatuksensa. Tämä ääni on usein aiemmassa historiantutkimuksessa hukkunut vanhempien tai yhteiskunnallisten kirjoittajien äänen alle. Nuoret kokivat 1700-luvulla samanlaisia ristiriitaisia odotuksia ja vaatimuksia kuin tämänkin päivän nuoret. Aikuistuminen oli yhtä haastavaa, vaikeaa ja jopa pelottavaakin.