Esitelmät ja keskustelutilaisuudet

Historia nyt! Juhana Saarelainen: Lönnrot, Kalevala ja kulttuurin modernisoiminen 1800-luvulla

Turun Historiallisen Yhdistyksen ja Turun kaupunginkirjaston yhteistyössä järjestämä Historia nyt! -sarja jatkuu tiistaina 6.10. klo 18 kulttuurihistorioitsija, FT Juhana Saarelaisen luennolla.

Kirjaston syksyn tapahtumat järjestetään koronarajoitukset ja turvavälit huomioiden. Tilaan mahtuu tällä hetkellä 30 kuulijaa. Luentoa voi seurata Facebook live -striimin kautta.

***

Juhana Saarelainen, FT: Lönnrot, Kalevala ja kulttuurin modernisoiminen 1800-luvulla

Elias Lönnrotiin ja Kalevalaan liitetään edelleen paljon käsityksiä, joissa eepos nähdään kuin muistiinpanona muinaisesta suullisesta kulttuurista. Tutkimuksessa on kuitenkin jo pitkään korostettu Lönnrotin aktiivista roolia Kalevalan luomisessa. Esitelmässä Kalevalaa ja Lönnrotin työskentelyä tarkastellaan aikakauden oppineiden tieteellisten ja filosofisten keskustelujen valossa. Silloin paljastuu moniulotteinen teos, jonka ainoa tarkoitus ei ollutkaan rakentaa kuvaa kaukaisesta menneisyydestä. Lönnrot ei halunnut, että kansanrunous vain museoitaisiin kansien väliin, vaan sen pohjalta piti myös katsoa tulevaisuuteen ja kehittää uutta, modernia suomenkielistä kulttuuria. Kalevala on siten hybridinen teos, jossa Lönnrot yhdisti suullista ja kirjallista runoutta, vanhaa ja uutta kulttuuria sekä tieteellisiä ja taiteellisia päämääriä.

FT Juhana Saarelainen on 1800-luvun alkupuolen kulttuurihistoriaan erikoistunut historiantutkija. Tällä hetkellä Saarelainen työskentelee Helsingin yliopistossa professori Lotte Tarkan tutkimushankkeessa Suullisen kulttuurin mykistetyt muusat. Ideologia, transnationalismi ja vaiennetut lähteet kansallisten kulttuuriperintöjen ja kirjallisuuksien luomisessa. Hän on myös työskennellyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran hankkeessa Avoin Kalevala, joka toimittaa kansalliseepoksen ensimmäistä tieteellistä ja digitaalista editiota.

Saarelainen väitteli Turun yliopistossa toukokuussa 2019 kulttuurihistorian oppiaineesta aiheella Runous, tieto ja kansa. Elias Lönnrotin ajattelu ja toiminta aikalaisfilosofian kontekstissa