Esitelmät ja keskustelutilaisuudet

Historia nyt! keskiviikkona 3.10. klo 18. FT Mila Oiva: Ulkomaankauppaa à la Itäblokki. Lobbausta, kilpailua ja markkinointikikkoja puolalaisten vaateviennissä Neuvostoliittoon. Turun kaupunginkirjaston Studio

FT Mila Oiva kertoo väitöstutkimuksestaan, joka avaa jännittäviä näköaloja Itäblokin  keskusjohtoisen talouden takana vaikuttaneisiin kulttuurivirtauksiin ja ulkomaankauppaan.

Mielikuvamme sosialistisista maista ja niiden välisestä kulutustuotteiden kaupasta ovat usein harmaita ja perustuvat tietoihimme suunnitelmatalouksien keskusjohtoisuudesta ja kulutustuotteiden puutteesta. Kun asiaa tarkastellaan keskuskomiteoiden sijaan kauppaa käytännön tasolla toteuttaneiden ulkomaankauppiaiden näkökulmasta huomataan että yksinkertaistavan fasadin takana puolalaiset valmisvaateviejät lobbasivat ankarasti, kilpailivat markkinoista toisten menestyksekkäiden vaatevalmistajien, kuten bulgarialaisten ja unkarilaisten kanssa, ja kehittivät erilaisia myynninedistämiskeinoja vallatakseen itselleen Neuvostoliiton markkinoita. Väitöskirjatutkimukseeni perustuva esitelmä valottaa keskusjohtoisen talouden takana siintänyttä värikästä basaaria, jossa kaupankäynnin käytänteet paljastivat tiedonvälityksen ja kulttuurivirtausten vaihtoehtoisia reittejä ja kulttuurillisia arvostusperiaatteita ja itäblokin sisäistä dynamiikkaa virallisen kuoren alla.

Mila Oiva on väitellyt kulttuurihistoriasta Turun yliopistossa. Hän on erikoistunut Venäjän ja Itä-Euroopan kulttuurihistoriaan ja digitaalisiin tutkimusmenetelmiin. Esitelmä perustuu hänen väitöskirjaansa Creation of a Market Space. The Polish Clothing Industry, Soviet Union, and the Rise of Marketing, 1949–1961.