Esitelmät ja keskustelutilaisuudet

Historia nyt! Kunnollisen äidin rajat – Mediateknologinen kehitys ja ristiriitaiset odotukset äitien arjessa

FT Suvi-Sadetta Kaarakainen väitteli syyskuussa 2021 kulttuurihistorian väitöstutkimuksellaan Äidin rajat – mediateknologinen toimijuus työelämän tietokoneistumisesta sosiaalisen median aikakaudelle mediateknologian ja äitiyden, mutta myös laajemmin vanhemmuuskulttuurin muutoksesta Suomessa 1980-luvulta 2010-luvulle.

Luennolla keskitytään tarkastelemaan, miten äidit itse ovat 2010-luvulla määritelleet omaa mediateknologian käyttöään suhteessa mediajulkisuuden tuottamiin kulttuurisiin, usein ongelmakeskeisesti määrittyneisiin äitikuvastoihin. Luennolla tarkastellaan muun muassa sitä, miten julkinen puhe asettaa ristiriitaisia odotuksia ja vaatimuksia mediateknologioiden käyttöön ja hyödyntämiseen äitiyden tukena. Digiarjen ristiriitaiset vaatimukset näkyvät esimerkiksi siinä, miten digilaitteita käyttävät äidit tulkitaan helposti välinpitämättömäksi lapsiaan kohtaan, mutta samalla äideiltä odotetaan yhä intensiivisempää osallistumista digivälitteiseen kasvatustyöhön ja jatkuvaa digiviestimien tavoitettavuutta.