Konferenssit ja seminaarit

Historiantutkimuksen päivät

Ennakkotieto:
Valtakunnalliset Historiantutkimuksen päivät järjestetään Turussa 19.-21.10.2017.

Neljännet valtakunnalliset suomalaiset Historiantutkimuksen päivät järjestetään Turussa 19.–21.10.2017. Päivien järjestäjinä ovat turkulaiset historia-alan oppiaineet Turun yliopistossa (kulttuurihistoria, poliittinen historia, Suomen historia, yleinen historia) ja Åbo Akademissa (historia) yhteistyössä Suomen Historiallisen Seuran kanssa.

Päivien ohjelmassa on kansainvälisten pääalustajien esitelmien lisäksi työryhmiä sekä vapaamuotoisempaa ohjelmaa. Konferenssin pääpuhujavieraiksi tulevat median ja viestinnän tutkimuksen professori Pelle Snickars (Uumajan yliopisto), feministisen tutkimuksen professori Maria Tamboukou (University of East London) sekä ekonomisti, professori Branco Milanovic (City University of New York Graduate Center sekä Luxembourg Income Study).

Esitelmäpyynnöt

Järjestäjät toivovat (erityisesti) ehdotuksia työryhmiksi, joiden kesto on puolitoista tuntia (kolme esitelmää ja keskustelu mahdollisine kommentaattoreineen). Ehdotuksesta tulee käydä ilmi otsikko, lyhyt abstrakti ja osallistujat. Ehdottaja toimii ryhmän puheenjohtajana tai nimeää puheenjohtajan.

Konferenssi ottaa vastaan myös ehdotuksia yksittäisistä esitelmistä, joista järjestäjät muodostavat työryhmiä. Tällöinkin ehdotukseen tulee liittää lyhyt abstrakti.

Ehdotuksia voi tehdä niin suomen, ruotsin kuin englannin kielellä. Abstraktien sopiva pituus on noin tuhat merkkiä ja niihin tulee merkitä esittäjän/esittäjien nimi ja yhteystiedot.

Pääpuhujat prof. Snickars, prof. Tamboukou ja prof. Milanovic ovat lupautuneet toimimaan kommentaattoreina omaan alaansa liittyvissä työryhmissä, joten tätä toivovien työryhmien tulee esittää toive kommentoinnista ja toimittaa työryhmän abstrakti otsikoineen englanniksi. Mikäli tällaisia työryhmiä tulee useita, pääpuhujat tekevät valinnan kiinnostuksensa mukaan.

Työryhmä- ja esitelmäehdotukset lähetetään 13.1.2016 mennessä liitetiedostona (joko doc, docx- tai pdf-muodossa) osoitteeseen hitu2017(a)utu.fi. Samasta osoitteesta voi myös kysellä lisätietoja. Tapahtuman nettisivut

Pääpuhujat

Professori Snickars on erikoistunut digitaaliseen humanistiseen tutkimukseen ja pitää myös luentonsa tältä alalta. Snickars on väitellyt elokuvatieteessä Tukholman yliopistossa ruotsalaisesta elokuvasta ja massakulttuurista 1900-luvulla. Hän on työskennellyt myös Ruotsin kansallisen ääni- ja kuva-arkiston tutkimustehtävissä. Snickars on tutkinut digitalisaation historiaa, historian käyttöä elokuvissa, median ja politiikan kytköksiä ja median kulttuurihistoriaa esimerkiksi tuoreissa teoksissaan Digitalism. När allting är internet ja Massmedieproblem. Mediestudiets formering.

Professori Tamboukou on laaja-alainen narratiiviseen tutkimukseen, arkistotutkimukseen ja omaelämäkertatutkimukseen erikoistunut tutkija, joka pohjaa työssään erityisesti Michel Foucault’n, Gilles Deleuze’n ja Hannah Arendtin teoreettisiin näkemyksiin. Tamboukoun laaja tuotanto on käsitellyt mm. koulutuksen ja kasvatuksen historiaa, taiteilijuutta sekä poliittisen toimijuuden historiaa. Hänen tuorein teoksensa Sewing, Fighting and Writing: Radical practices in work, politics, and culture (2015) käsittelee pariisilaisten 1800-luvun ompelijattarien toimijuutta. Kesällä 2016 ilmestyi yhteistyössä Liz Stanleyn, Andrea Salterin ja Niamh Mooren kanssa tehty The Archive Project: Archival Research in the Social Sciences.

Professori Branco Milanovic on ekonomisti ja toimii tällä hetkellä City University of New Yorkin Graduate Center -yksikössä vierailevana professorina sekä tutkijana Luxembourg Income Study -instituutissa. Hän on aiemmin ollut Maailmanpankin johtava ekonomisti sekä vieraileva professori useissa yliopistoissa. Hänen keskeisin tutkimusalansa on taloudellinen epätasa-arvo, jota hän on tutkinut jugoslavialaisia kotitalouksia tarkastelleesta väitöskirjastaan lähtien. Hän on julkaissut maailmantalouden epätasa-arvoisuudesta ja köyhyydestä lukuisia tutkimuksia ja historiallisia ja historiallisia katsauksia, kuten esimerkiksi teoksen The Haves and the Have-Nots: A Brief and Idiosyncratic History of Global Inequality (2010, Basic Books). Hänen tuorein teoksensa on vuonna 2016 julkaistu Global inequality: A New Approach for the Age of Globalization (Harvard University Press).

TERVETULOA TURKUUN!

Konferenssityöryhmä: yliopistonlehtori Maarit Leskelä-Kärki (pj), professori Leila Koivunen, tutkijatohtori Anders Ahlbäck, tohtorikoulutettavat Topi Artukka, Maria Kallio, Emilia Karppinen, Olli Kleemola, Laura Ipatti, Virpi Kivioja, Jenni Karimäki, Karoliina Sjö, Otto Latva ja Ville Okkonen, professori Tiina Kinnunen, toiminnanjohtaja Julia Burman.

Yhteydenotot: hitu2017(at)utu.fi

Konferenssin nettisivut.

Ohjelma päivitetty 14.11.2016