Konferenssit ja seminaarit

Hur interagerar man med ett helgon? Slutseminarium för projektet Levd religion i medeltida Finland

Under medeltiden var interaktion med helgon en central del av religiositeten. Olika slag av böner om hjälp och tacksägelseritualer är konkreta exempel på hur människor levde sin religion i vardagen. Andra exempel är deras sätt att beskåda och beröra skulpturer och hur deras tids- och rumsuppfattning utgick från helgon och helgonnamn.

I projektet Levd religion i medeltida Finland förenas forskarnas olika specialområden i fråga om olika slag av såväl källor som teoretiska referensramar. Begreppet ”levd religion” används inom forskning om framför allt ritualer, sedvänjor och vanliga människor som aktörer. Forskningen om levd religion är på stark uppgång internationellt, men Finlands medeltid är relativt lite utforskad på den här punkten på grund av det fragmentariska källäget.

Seminariet den 8 maj är projektet slutseminarium. De medverkande forskarna utgår från helgonbilder, helgonnamn, sedvänjor och ritualer och diskuterar hur man interagerade med helgon i Finland. Forskarna slår samtidigt ett slag för begreppet ”levd religion”. De analyserar också hur intryck från den svenska kulturkretsen och allmäneuropeiska influenser syns i den levda religionen i det medeltida Finland.

Du kan delta på plats i SLS auditorium i Helsingfors eller via Zoom. Frågor till föredragshållarna och panelen kan också ställas via Zoom.

ANMÄL DIG HÄR .
Sista anmälningsdag är 3.5.

Program

(vi förbehåller oss rätten till ändringar i programmet, på denna sida hittar du alltid den senaste informationen)

10.15 Välkomstord
docent Ruth Illman (Donnerska institutet/Åbo Akademi)

10.30 ’Mapping Saints’: Att utforska levd religion med digitala metoder
FD Sara Ellis Nilsson (Linnéuniversitetet)

11.15 Levd religion i medeltida Finland: konceptet med nya resultat
professor Sari Katajala-Peltoma (Åbo universitet)

12.00 Lunchpaus (lunch på egen bekostnad)

13.30 Helgonbilder och levd religion i medeltida Finland
FD Sofia Lahti (Tammerfors universitet)

14.00 Helgon i 1400-talsbrevens dateringar
FD Anna-Stina Hägglund (Åbo universitet)

14.30 Kaffepaus

15.00 Uppväckt från de döda: Ett hopp om livets fortsättning i medeltida Finland
FD Jyrki Nissi (Tammerfors universitet)

15.30 Kommentarer 
FD Maria Oen (Lunds universitet) och professor Marko Lamberg

16.00 Diskussion

16.15 Avslutande ord
forskningschef Christer Kuvaja (SLS)

 

Bild: Interiör från Hattula kyrka, fotograf Anna-Stina Hägglund.