Esitelmät ja keskustelutilaisuudet

Hur kan vi stå till tjänst? SLS presenterar sig

SLS välkomnar magistersstuderande, doktorander och forskare inom humaniora och samhällsvetenskaper till en träff hos oss där vi under en eftermiddag berättar hur vi kan stå till tjänst och hjälpa dig med din forskning!

PROGRAM

13.15 Välkomstord, Christer Kuvaja, SLS forskningschef

13.20 Samlingar och insamlingar, presentation av SLS arkiv, Pamela Gustavsson, enhetschef vid SLS arkiv

13.50 Hur kan vi stå till tjänst? Presentation av SLS arkivs kundtjänst, Johan Pyy, enhetschef vid SLS arkiv

14.20. Digitala utgåvor vid SLS: redaktör Elisabeth Stubb om Albert Edelfelts brev, äldre redaktör Märtha Norrback om Zacharias Topelius Skrifter, forskningschef Christer Kuvaja om Förvaltningshistorisk ordbok

14.50 Paus

15.10 Utgivningen och hur ge ut en bok på SLS, utgivningschef Jennica Thylin-Klaus och redaktionschef Patricia Berg

15.30 Redaktörens arbete med en bok, projektchef Nina Edgren-Henrichson

15.50 Forskningsfinansiering från SLS och postdoktorala befattningar, forskningschef Christer Kuvaja

16.30–17.30 Mingel (servering)

Anmäl dig senast måndagen den 6.11 via anmälningsformuläret på sls.fi.