Väitökset

Ideal absence and situated readers: Experiencing space through connection to Tove Jansson and her works

YTM Evgenia Ameyn nykykulttuurin tutkimuksen väitöskirjakäsikirjoituksen ”Ideal absence and situated readers: Experiencing space through connection to Tove Jansson and her works” tarkastustilaisuus.

Väitöskirjassa tutkitaan, miten Janssoniin ja hänen teoksiinsa liittyvissä paikoissa vierailevat lukijat kokevat paikat niin henkilökohtaisen lukijasuhteensa ja -historiansa valossa kuin tietyissä tilallisissa ja sosiokulttuurisissa konteksteissa.

Tutkimuksessa hyödynnetään paikantumisen ja kuulumisten teorioita ja analysoidaan, miten lukijoiden aiemmat ja nykyiset paikkasidonnaiset ja sosiokulttuuriset kokemukset vaikuttavat tekstien ja niihin liittyvien paikkojen tulkintaan ja vierailijakokemukseen.

Sekä henkilökohtaiset että kollektiiviset tekijät muokkaavat mediatekstien ja paikkojen kuvittelemisen tapoja: vierailijoiden aikaisemmalla sitoutumisella ja henkilökohtaisella näkemyksellä Janssonin teoksista on vierailukokemuksessa ratkaiseva rooli. Lisäksi paikkoihin liittyvistä merkityksistä neuvotellaan jatkuvasti (uudelleen), mikä kuvastaa tekstien ja kirjailijan elämäkerran muuttuvia tulkintoja.

Vastaväittäjänä toimii yliopistotutkija, dosentti, FT Juha Ridanpää (Oulun yliopisto) ja kustoksena professori Sanna Karkulehto (Jyväskylän yliopisto).

Väitöstilaisuuden kieli on englanti.

Yleisö voi seurata tilaisuutta myös verkosta, osoite on https://r.jyu.fi/dissertation-amey-031121

Kustoksen puhelinnumero, johon yleisö voi tilaisuuden lopussa esittää mahdolliset kysymyksensä, on +358 40 805 3835.

Julkaisu on luettavissa: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-8861-6