Konferenssit ja seminaarit

JOKI-seminaari

Turun yliopiston maisemantutkimuksen Kokkeli-tutkimushankkeessa on haluttu tutkia, miten Kokemäenjokilaakson asukkaat näkevät sen maiseman merkitykset ja arvottavat niitä. Hankkeen myötä joen keskeisyys asukkaille on tullut selväksi. Joki piirtyy sekä historiallisena yhteytenä, jota myöten lohikalat ja vallanpitäjät ovat nousseet ja tukit laskeneet, että lapsuusmaisemana ja arjen näyttämönä. Toisaalta joki on uhka – milloin hukkumisen, milloin tulvien tai saasteiden. Jokimaisemaan ja luontoon ovat vaikuttaneet säännöstely, ojitukset, rakentaminen ja tulvasuojelu. Kokemäenjoki on silti säilyttänyt vanhan alueellisen symbolimerkityksensä. Nyt sen maisema on päätynyt osaksi kansallisia maisemaluokituksia ja suojeluintressien kohteeksi.

Ympäristöhallinnon yritys nimetä Kokemäenjokilaakso valtakunnallisesti arvokkaaksi maisema-alueeksi ja sen herättämä vastustus olivat kimmokkeina Kokkeli-hankkeelle, jossa haluttiin selvittää, miten paikallisten asukkaiden ja yhteisöjen antamat merkitykset saataisiin paremmin mukaan maiseman suojeluprosessiin. Keinoiksi valittiin kaupunkikehittämisessä käytetty laaja kulttuurikartoitus sekä osallistuva taide. Kohdealueiksi on valittu joukko paikkoja ja yhteisöjä koko jokilaakson kattavana ”maisema-akupunktiona”. Seminaari jakautuu kolmeen osaan: ensimmäisenä keskusteluun jokien ja Kokemäenjoen merkityksistä, toiseksi kulttuurikartoituksen tarkasteluun näkökulmana ja kolmanneksi taiteen ja osallistumisen suhteen pohdintaan.

Vapaa pääsy.

Ohjelma:

9.00 Prof. Maunu Häyrynen: Avaussanat

9.15 Prof. emer. Yrjö Haila, Tampereen yliopisto: Jokisuistojen kaupungit: ekohistoriallisia kiinnekohtia

10.00 Ympäristöasiantuntija Kari Ylikoski, Nakkilan kaupunki: Luonnon ja kulttuurin vuorovaikutusta Kokemäenjoella Lammaisissa

11.00 Paneeli: Asuttu, ajateltu, suojeltu ja saastutettu Kokemäenjoki

Tutkimusprofessori Juha Hiedanpää, Luonnonvarakeskus
Maakunta-arkkitehti Susanna Roslöf, Satakuntaliitto
Ylitarkastaja Juha Manninen, Varsinais-Suomen ELY-keskus
Kaavoitusarkkitehti Daniel Nagy, Porin kaupunki

Maunu Häyrynen juontaa.

12-13 Lounas (omakustanteinen)

13.00 Tohtorikoulutettava Pilvi Nummi, Aalto-yliopisto: Muistojen Nikkilä & paikkamuistot kulttuurikartoituksessa: Mitä asukkaiden muistot paljastivat Nikkilän kulttuuriperinnöstä?

13.30 Cultural Planning Finland ry:n puheenjohtaja Jaana Simula: Voiko samaan virtaan astua kahdesti?

14.00 Tutkija Vuokko Kemppi Vienola ja kuvataiteilija Marjo Heino: Paikallisia merkityksiä, taidetta ja osallistumista Kokemäenjokilaakson kulttuurikartoituksessa

Kahvi

15.00 Riikka Haapalainen, taidehistorioitsija, FT, KK, Aalto-yliopisto: Minä osallistun, sinä osallistut, me osallistumme — mutta mihin? Osallistavan taiteen sisällöistä ja prosesseista

15.45 Päivi Raivio, taiteilija-muotoilija, TaM: Tilasta paikaksi – osallisuus ja paikan tuntu

16.30 Yhteenveto / Maunu Häyrynen

17.30-18.00 Kokkeli-hankkeen JOKI-näyttelyn esittely, Porin Taidemuseo, Eteläranta: http://www.poriartmuseum.fi/fin/nayttelyt/2019/233/