Esitelmät ja keskustelutilaisuudet

Jyväskylän Kevät. Taide ja terveys

Taideyliopisto, Kai Lehikoinen

Yliopistotutkija Kai Lehikoinen on pitkän linjan tieteentekijä ja asiantuntija taiteen ja kulttuurin asioissa, varsinkin hyvinvointiin liittyvissä. Hänen tutkimustyönsä keskittyy erityisesti taide-esitysten merkityksiin ja tulkintaan sekä taiteen keinoihin vahvistaa hyvinvointia yhteiskunnassa. Kai Lehikoinen on kiinnostunut taiteellisista, taiteellis-pedagogisista ja taiteellis-tutkimuksellisista käytännöistä. Hän on kansainvälisesti hyvin verkottunut ja tunnettu sosiaalisesti osallistavan taiteen alalla.

 

Tilaisuus on osa Jyväskylän Kevät -tapahtumaa, jonka järjestää Lassi Nummen nimikkoseura.