Konferenssit ja seminaarit

Kasvatuksen historian ja filosofian kesäpäivät 2021

Vuodelta 2020 siirtynyt Kasvatuksen historian ja filosofian kesäpäivät järjestetään 14.-15.6.2021 virtuaalisesti. Järjestäjänä on Jyväskylän yliopiston historian ja etnologian laitos. Tervetuloa!

Kasvatuksen historian ja filosofian verkoston kesäpäivien tämänvuotisena teemana on kasvatushistorian ja -filosofian monet lähestymistavat. Kasvatuksen historiallisessa ja filosofisessa tutkimuksessa on tehty viimeisten vuosikymmenten aikana uusia avauksia, jotka ovat monipuolistaneet ymmärrystämme kasvatuksesta ja koulutuksesta. Aihepiiriä on lähestytty niin tunteiden, ruumiillisuuden, tilallisuuden, sukupuolen, kielenkäytön kuin myös erilaisten marginaalien ja katvealueiden näkökulmasta. Näiden rinnalla myös perinteisemmät tutkimusalueet ovat pitäneet pintansa. Toivotamme kesäpäiville tervetulleiksi kaikki kasvatuksen historian ja filosofian tutkijat moninaisine näkökulmineen kuuntelemaan, keskustelemaan ja kohtaamaan.

Tarjottavat esitelmät ja työryhmät voivat lähestyä kasvatushistoriaa ja -filosofiaa esimerkiksi seuraavista näkökulmista:

sukupuoli ja intersektionaalisuus
ääni ja tila
tunteet ja affektit
ruumiillisuus ja kehollisuus
marginaalit ja katvealueet
kielenkäyttö, puhe ja politiikka
instituutiot, kokemukset ja identiteetit
luonto ja luonnollisuus
eletty, muisteltu ja kerrottu kokemus

Keynote-esitelmät:

Josephine Hoegaerts (Helsingin yliopisto)
Olli-Pekka Moisio (Jyväskylän yliopisto)

Esitelmä- ja työryhmäehdotukset (enintään 1 sivu) lähetetään osoitteeseen viimeistään 16.5.2021. Myös tiedustelut voi lähettää samaan osoitteeseen. Esitelmät voivat olla suomeksi, englanniksi tai ruotsiksi. Konferenssista ei peritä maksua.

Annual meeting of the Finnish Society for History and Philosophy of Education (FSHPE), 14.-15.6.2021, University of Jyväskylä

The 2020 meeting was postponed due to the COVID-19 regulations, and will be held virtually in June 2021 by the University of Jyväskylä, Department of History and Ethnology. Welcome!

In 2021, FSHPE conference will focus on the many approaches to history and philosophy of education. In the past decades, research in history and philosophy of education has introduced new advances enriching our understanding on education. Examinations have taken place from a variety of fresh perspectives, including emotions, corporality, spatiality, gender, as well as margins and fringe areas. Concurrently the more traditional areas of research have stood their ground. Therefore, we wish to invite all researchers of history and philosophy of education with their chosen approaches to participate, discuss, and meet. Proposals for sessions and presentations may include (but are not limited to) the following perspectives:

gender and intersectionality
sound and space
emotions and affects
corporality and body
margins and fringe areas
language, speech, and politics
institutions, experiences, and identities
nature and naturality
lived, remembered, and narrated experience

Keynotes-speakers:

Josephine Hoegaerts (University of Helsinki)
Olli-Pekka Moisio (University of Jyväskylä)

Please send proposals (no longer than 1 page) to e-mail address . The deadline for abstract submissions is 16.5.2021. Presentations are welcome in Finnish, English, and Swedish. Note: the conference has no participation fee.