Esitelmät ja keskustelutilaisuudet

Kiistelty, kiitetty, kiistetty Kalevala

Kalevala on sen ilmestymisestä alkaen innostanut monipuolisesti kulttuuria, taidetta ja tiedettä, ja sitä on käytetty välineenä ja symbolina myös erilaisissa suomalaisuuteen liittyvissä kiistoissa. Monikerroksisena suullis-kirjallisena teoksena Kalevala on ristiriitainen ja se kiinnittyy ajankohtaisiin kysymyksiin kulttuuriperinnöistä ja kaanoneista.

Kenen ääni Kalevalassa kuuluu? Millaista ”suomalaisuutta” se esittää? Onko Kalevala ryöstetty – ja keneltä? Kuka omistaa Kalevalan, ja mitä kaikkea sen omistajuus voisi tarkoittaa? Missä kaanonissa Kalevala on ja millaisissa yhteiskunnallis-poliittisissa yhteyksissä eeposta on eri aikoina käytetty? Muun muassa näihin ja moniin muihin kysymyksiin etsitään vastauksia Kalevalaseuran ja Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran järjestämässä keskustelutilaisuudessa. Paneelissa keskitytään Kalevalan moninaiseen ja kiistanalaiseen asemaan suomalaisessa ja karjalaisessa kulttuurissa.

Keskustelijoina ovat taiteilija, kirjailija Juha Hurme, karjalaisaktivisti Tuomo Kondie, kirjallisuudentutkija Olli Löytty, Karjalan Sivistysseuran toiminnanjohtaja Eila Stepanova sekä folkloristi Niina Hämäläinen.

Paneelikeskustelun puheenjohtajana toimii SKS:n viestintäjohtaja Kati Mikkola.

Tilaisuuden avaavat SKS:n pääsihteeri Tuomas M. S. Lehtonen ja Kalevalaseuran hallituksen jäsen Lotte Tarkka.

Tilaisuuteen on vapaa pääsy ja se myös striimataan.