Konferenssit ja seminaarit

Kirkkohistorian katveessa: Vähemmistöjen uskontohistoria modernissa Suomessa hybriditapaaminen

KUTSU

Kirkkohistorian katveessa: Vähemmistöjen uskontohistoria modernissa Suomessa

18.3.2022 klo 13–16, hybriditapaaminen, Itä-Suomen yliopisto

 

Kuka ei ole osa suomalaista uskontohistoriaa?

Mitä uskonnollisia liikkeitä ei ole riittävästi huomioitu kotimaisessa kirkkohistoriassa?

Minkälaista uudelleen tulkintaa tarvitsemme?

Suomalainen kirkkohistoria on peruslähtökohdiltaan kansallisesti kehystetty luterilaisen valtakirkon ja siihen läheisesti liittyvien ilmiöiden narratiivi. Kansallinen katse on monin tavoin perusteltu, mutta siinä jää vähälle huomiolle kirkon ulkopuolisten uskontojen ja uskonnollis-henkisten liikkeiden monimuotoisuus sekä uskonnollisten liikkeiden, ilmiöiden ja vaikutteiden ylirajaiset ulottuvuudet, ihmisten kansainvälinen liikkuvuus ja muuttoliike.

Haastamme suomalaisen kirkkohistorian luterosentirisyyden ja metodologisen nationalismin ja kutsumme pohtimaan vaihtoehtoisia tapoja hahmottaa, tulkita ja kirjoittaa uskontohistoriaa Suomeksi eri aikoina määritellyllä alueella. Keskitymme erityisesti modernisoituvaan ja moderniin Suomeen, eli aikaan 1800-luvun puolivälistä nykyaikaan.

Emme usko yhteen oikeaan tulkintaan, vaan näemme samanaikaisesti erilaisia elettyjä, koettuja ja rinnakkaisia todellisuuksia, jotka kuitenkin leikkaavat toisiaan osana laajempia kansallisia, alueellisia ja globaaleja muutosprosesseja ja vaikutteita.

Haluamme nostaa esiin suomalaisen uskonnollis-henkisen elämän sen kaikessa kirjossaan. Erityisesti haluamme tuoda osaksi suomalaisen uskontohistorian valtavirtaa ne lukuisat suuremmat ja pienemmät uskonnot ja liikkeet, joilla on ollut yhteisöllistä toimintaa Suomen alueella.

Fokuksen siirtyminen enemmistöstä vähemmistöihin luo mahdollisuuden tulkita myös valtakirkon toimintaa uusin silmin. Näemme, että mahdollisia tulkintakehikoita voivat tarjota esimerkiksi seuraavat näkökulmat:

·       Teollistuminen, kaupungistuminen ja yhteiskuntarakenteen muutos

·       Kansainvälinen liikkuvuus ja muuttoliikkeet

·       Viestintäteknologian ja sen kehittymisen vaikutus uskonnolliseen elämään Suomessa

Pidämme 18.3.2022 hybriditapaamisen Joensuussa, jonka tavoitteena on aloittaa työskentely suomalaista vähemmistöjen uskontohistoriaa tarkastelevan antologiaa varten.

Pyydämme noin 5 minuutin perusteluja puheenvuoroja uskonnollisista liikkeistä, jotka mielestäsi tulisi huomioida suomalaisessa uskontohistoriassa.

Ehdotuksen voi lähettää Tuomas Martikaiselle () 15.12.2021 mennessä.

Tavoitteemme on saada valmiiksi suomenkielinen käsikirjoitus, julkaisufoorumin 1- tai 2-tason tieteelliselle kustantajalle vuoden 2023 kuluessa.

 

Lisätietoja

Tuomas Martikainen, kulttuuriantropologian yliopistonlehtori (ma), Itä-Suomen yliopisto,

Ilkka Huhta, kirkkohistorian professori, Itä-Suomen yliopisto,