Konferenssit ja seminaarit

Kommunicerande konsumtion – Om försörjning, rörlighet och handelsmöten 1800–1950

Den 14 december ordnar SLS seminariet Kommunicerande konsumtion – Om försörjning, rörlighet och handelsmöten 1800–1950 som en del av projektet Kommunicerande konsumtion. Vi hoppas du kan sprida informationen om seminariet vidare!

Här under följer texten som kan användas och du får givetvis använda bilden också. Vi har även ett evenemang på vår hemsida du kan länka till: http://www.sls.fi/sv/evenemang/seminarium-kommunicerande-konsumtion-om-forsorjning-rorlighet-och-handelsmoten-1800-1950

Inbjudan till seminariet Kommunicerande konsumtion – Om försörjning, rörlighet och handelsmöten 1800–1950

Varmt välkommen att delta i Svenska litteratursällskapets seminarium Kommunicerande konsumtion – Om försörjning, rörlighet och handelsmöten 1800–1950

Seminariet utgår från projektet Kommunicerande konsumtion, som studerar hur försäljare och köpare i Finland möttes kring varor och utbyten av olika slag under perioden 1800–1950. Seminariets fokus ligger på försörjning och rörlighet. Det synliggör olika etniska och sociala gruppers möjligheter att försörja sig samt studerar de möten som rörlighet och varucirkulation gav upphov till.

Föredragen handlar om hur handel och handelsplatser användes och om hur möten av olika slag tolkades. De analyserar också vad som konkret hände i mötet mellan försäljare och kunder, det vill säga hur de befäste eller utmanade existerande sociala relationer, sociala hierarkier och kulturella praktiker.

Seminariet hålls fredagen den 14 december klockan 10:00–17:30

i Svenska litteratursällskapets hus, Riddaregatan 5, Helsingfors.

Anmälan görs här senast den 12 december.

 

 

PROGRAM

10.00  Inledning, Ann-Catrin Östman, Åbo Akademi

10.15  Besiktningskvinnor i Åbo och deras marknadsresor i Finland under 1830- och 1840-talet,

Kirsi Vainio-Korhonen, Åbo universitet

11.00  Selvgjorte kvinner: gruppebiografi som næringslivshistorisk prosjekt og sjange, Eirinn Larsen, Universitetet i Oslo

11.45–13.00 Lunch (på egen bekostnad)

Om handelsplatser och handelspraktiker

13.00  ”Medan prästen predikar för tomma väggar”. Småhandel på kyrkbacken i Finland i slutet av 1800-talet, Anna Sundelin, Åbo Akademi

13.30  Från tumult till ordning och framsteg. En visuell etnografi och marknadsplatser i Finland, Eija Stark, Åbo Akademi

14.00  Praktiker, emotioner och kommunikation i marknadsmötet. Skildringar av judiska och tatariska försäljare på Finlands marknader, Johanna Wassholm, Åbo Akademi

14.30  Bensträckare

14.35  Years of peril, routes of hope: East Karelian refugees, ethnicity and gender in post-World War II Sweden, Seija Jalagin, Uleåborgs universitet

15.15–15.45  Kaffepaus

Om rörlighet, möten och platser

15.45  Handeln med Estland: frågor, källor och möjligheter, Niklas Huldén, Åbo Akademi

16.15  Kringresande artister och nöjesutbud på marknaderna i Finland, Maren Jonasson, Åbo Akademi

16.45  ”Affärer, nöjen och möten: Romers berättelser om marknadshandel”, Jutta Ahlbeck, Åbo Akademi

17.15  Sammanfattning av dagen

Varmt välkommen!

Vid eventuella frågor eller kommentarer vänligen kontakta

Den 14 december ordnar SLS seminariet Kommunicerande konsumtion – Om försörjning, rörlighet och handelsmöten 1800–1950 som en del av projektet Kommunicerande konsumtion. Vi hoppas du kan sprida informationen om seminariet vidare!

Här under följer texten som kan användas och du får givetvis använda bilden också. Vi har även ett evenemang på vår hemsida du kan länka till: http://www.sls.fi/sv/evenemang/seminarium-kommunicerande-konsumtion-om-forsorjning-rorlighet-och-handelsmoten-1800-1950

 

 

 

Varmt välkommen!

Vid eventuella frågor eller kommentarer vänligen kontakta .

@sls.fi.