Konferenssit ja seminaarit

Kultut-päivät: Muutos

Kultut-päivät
MUUTOS
IX Kulttuurintutkimuksen päivät
VI Kulttuuripolitiikan tutkimuksen päivät

Tampereen yliopisto 13.–14.12.2019

Vuoden 2019 yhteisten kulttuurin- ja kulttuuripolitiikan tutkimuksen päivien teema on muutos. Väittämän mukaan elämme suurten muutosten ja jatkuvan muutoksen keskellä: digitalisoituminen muuttaa arjen ja ihmisyyden perusteita; työelämä on murroksessa; yhteisöt muuttuvat, hapertuvat ja murtuvat, eikä pysyviä siteitä enää synny; teknologinen kehitys ja ympäristön tuhoutuminen muuttavat elämisen ehtoja.

Kun muutoksen sanotaan olevan nopeaa, on tärkeää ottaa askel syrjään ja paneutua siihen, mikä muutoksessa on todella uutta, mikä vanhaa uusissa muodoissa ja mikä taas pysyvää. Päivien monitieteinen osanottajapohja auttaa ylittämään tavanomaiset tarkasteluhorisontit: vertailemaan talouden, politiikan ja kulttuurin muutosprosesseja, pohtimaan teknologisten muutosten ja arjen käytänteiden suhteita jne.

Päivät diagnosoivat muutosta moninäkökulmaisesti. Elämmekö jatkuvan muutoksen maailmassa? Kenen ehdoilla nykymaailma muuttuu ja millaisiin suuntiin? Miten vanhat ajatusmuodot, instituutiot ja käytänteet muuttuvat? Vai onko muutos sittenkin vain fetissi, joka kätkee taakseen pysyvyyksiä? Mikä nykyhetkessä kuuluu erilaisiin pitkäkestoisiin kehityskulkuihin ja on siis vanhaa uusissa vaatteissa, mitä taas voi pitää vastikään ilmaantuneena? Miten nykytodellisuuden muutoksista ja muutosten dynamiikoista voi saada otteen tutkimuksen avulla? Entä mikä on tutkimuksen ja tutkijoiden itsensä rooli erilaisissa muutoksissa?

Päivien työryhmäkutsu julkaistaan tammikuussa 2019.