Konferenssit ja seminaarit

Kustaa Vaasa -seminaari 14.-15.6.2023, Jyväskylän yliopisto: Toimeentulonharjoittaminen, asiantuntijuus ja professiot Suomessa n. 1520–1920 / Utkomstutövning, expertis och professioner i Finland ca 1520–1920

Jyväskylän yliopiston historian ja etnologian laitoksella on järjestetty vuodesta 2003 teemaltaan vuosittain vaihtuva Kustaa Vaasa -seminaari. Tämän vuoden seminaari keskittyy toimeentulonharjoittamiseen, asiantuntijuuteen ja professioihin Suomessa pitkällä aikavälillä noin vuosina 1520–1920. Järjestelyvastuussa on Early Modern Morals -tutkimuskeskittymä.

Kaikki kiinnostuneet ovat tervetulleita kuuntelemaan ja keskustelemaan esityksistä. Seminaari on ilmainen kaikille osallistujille, mutta vaatii ennakkoilmoittautumisen viimeistään 24.5.2023 mennessä osoitteessa: https://link.webropolsurveys.com/S/51F5EA876E1F1CDB

Lisätietoja antavat mielellään Antti Räihä tai Petteri Impola Jyväskylän yliopiston historian ja etnologian laitokselta.

 

OHJELMA

Keskiviikko 14.6.2023

Sali H306

12.00–12.05 Seminaarin avaus

12.05–12.50 Keynote: Prof. Charlotta Wolff (Turun yliopisto): Asiantuntijuus ja porvarillinen identiteetti Suomessa, n. 1770–1920

 

12.50–14.20 Työryhmä 1: Toimeentulon taitekohdat ja toiminta paikallisyhteisöissä (Pj. Kustaa Vilkuna)

Miia Kuha (Jyväskylän yliopisto) & Ella Viitaniemi (Tampereen yliopisto): Vaihtuvat käytänteet ja yksilöiden toimijuus papinurien taitekohdissa 1600- ja 1700-luvuilla

Kirsi Laine (Turun yliopisto / Sarka): Säädösten ja maankäyttäjien välissä –maanmittarin työ 1700-luvun lopulla työpäiväkirjojen ja isojakopöytäkirjojen valossa

Antti Räihä (Jyväskylän yliopisto): Talonpojasta pakeneva maahenki vai taloudellinen realismi? Maanviljelyammatin (kannattavuus)kriisi 1800–1900-lukujen taitteen Viipurin Karjalassa

 

14.20–14.35 Kahvi

 

14.35–16.35 Työryhmä 2: Sukupuoli, sääty ja ura (Pj. Petteri Impola)

Ulla Ijäs (Turun yliopisto): Pappiloiden naiset toimijoina yhteisöissään pitkällä 1800-luvulla

Johanna Ilmakunnas (Åbo Akademi) & Petri Karonen (Jyväskylän yliopisto): Professio ja urakierto aatelissuvuissa 1718–1918 

Minna Vesa (Helsingin yliopisto), Robin Engblom (Åbo Akademi) & Mari Välimäki (Tampereen yliopisto): Naisen rooli akateemisen perheen taloudenpidossa 1600-luvulla

Ilkka Nummela (Jyväskylän yliopisto, emer.): Kustaa Vaasasta Niinistöön. Enemmän elinpäiviä ja kukkaroheiniä

 

18.00– Illanvietto (Sali H320)

Kirkko, papisto ja yhteiskunta 1600–1800 -teoksen julkistamistilaisuus

 

Torstai 15.6.2023

 

Sali H306

9.00–9.45 Keynote: Akatemiatutkija Petri Talvitie (Helsingin yliopisto): Loiset ja joutolaiset päivätyöläisinä – Tilaton väestö, sukupuoli ja toimeentulo Itä-Suomessa 1800-luvulla

 

9.45–11.15 Työryhmä 3: Monityöllisyys ja kehittyvät professiot (Pj. Miia Kuha)

Sofia Gustafsson (Helsingfors universitet): De värvade soldaterna i Helsingfors vid mitten av 1750-talet 

Maare Paloheimo (Jyväskylän yliopisto): Vaikutteiden ja värien välittäjä – kiertelevän taideopettajan matka Itämeren ympäri 1830–1850-luvuilla

Susanna Niiranen, Maare Paloheimo & Merja Uotila (Jyväskylän yliopisto): Säädellyt sävyt: väri- ja värjäysalan professioiden kehitys pitkällä aikavälillä

 

11.15–12.00 Lounas

 

12.00–13.30 Työryhmä 4: Professiot ja asiantuntijuus (Pj. Jari Eilola)

Saara-Maija Kontturi (Itä-Suomen yliopisto): Lääkäreiden asiantuntijavallan rakentaminen 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alussa

Iida Luukkonen (Jyväskylän yliopisto): Oikeusistuimet lääkäreiden palkkioiden vartijoina – lääkäriprofession toimeentulonharjoittaminen ruumiinavauspalkkioiden näkökulmasta tarkasteluna

Katja Palokangas (Jyväskylän yliopisto): Psykiatrit mielentilalausuntojen antajina 1800–1900-luvun vaihteessa

 

13.30–13.45 Kahvi

 

13.45–15.15 Työryhmä 5: Kruunun ja yksilön palveluksessa (Pj. Antti Räihä)

Juha-Matti Granqvist (Helsingin yliopisto): Pätkätyötä kynämiehille. Uudenmaan ja Hämeen lääninhallituksen kirjurit modernin murroksessa 1730–1808

Petteri Impola (Jyväskylän yliopisto): Kaupunginkirjurien kieliasiantuntijuus Ruotsin suurvalta-ajan syrjäseuduilla – tapaus Kajaani

Kaisa Kyläkoski (Jyväskylän yliopisto): Ylioppilaita passanneet matamit

 

15.15–15.30 Seminaarin päätös