Konferenssit ja seminaarit

Luovaa vapautta vai hankalia haasteita – tieteen, taiteen ja kokemuksen väleissä

LUOVAA VAPAUTTA VAI HANKALIA HAASTEITA – TIETEEN, TAITEEN JA KOKEMUKSEN VÄLEISSÄ

Turun yliopisto 6.6.2017, klo 10-16 Janus (Sirkkalan kampus)

Turun yliopiston ihmistieteiden kollegium (TIAS, Turku Institute for Advanced Studies) järjestää avoimen symposiumin, johon kutsutaan taiteen ja tieteen tekijöitä pohtimaan tieteen ja taiteen kohtaamisten ajankohtaisia kysymyksiä.

Monissa tutkimushankkeissa tehdään nykyään yhteistyötä taiteilijoiden kanssa, mutta mitä tapahtuu, kun taide siirtyy perinteiselle tieteen kentälle? Syntyykö kytköksestä uusia ja avartavia ilmaisumuotoja vai pikemminkin hankalia tai jopa kiusallisia kohtaamisia? Entä voiko hankaluus sittenkin provosoida esiin uusia ajattelun tapoja?

Symposiumissa pureudutaan kysymyksiin siitä, mihin taidetta tarvitaan tieteen tekemisessä tai tieteellisten tutkimustulosten raportoimisessa. Miksi tai mihin taidetta tarvitaan tieteen apuna tai rinnalla? Entä miten taiteilija hyödyntää tiedettä ja miksi?

Taiteen ja tieteen välissä kokemus ja kokemuksellinen tieto toimivat eräänlaisena kolmantena tietämisen tapana. Miten kokemus kytkeytyy tieteellisen ja taiteellisen ilmaisun muotoihin? Miten taiteellisen, tieteellisen ja kokemuksellisen horisontit ovat kytköksissä toisiinsa?

Seminaarissa pohdimme myös tiedettä ja taidetta yhdistävien hankkeiden kokoamiseen ja rakentamiseen liittyviä kysymyksiä.

Kutsumme tieteen ja taiteen alojen edustajia paneelikeskusteluun yllä mainituista teemoista. Panelisteina toimivat:

Dramaturgi, näytelmäkirjailija Seppo Parkkinen

FT, musiikin- ja tanssintutkija Hanna Väätäinen

Suomen kielen dosentti, vuorovaikutustutkija Liisa Raevaara

Yleisen kirjallisuustieteen professori Hanna Meretoja

Musiikkitieteen professori, muusikko John Richardson

Toivotamme kaikki lämpimästi tervetulleiksi kuuntelemaan keskustelua!

Kaikki kuulijat kutsutaan panelistien vetämiin pyöreän pöydän keskusteluihin, joissa pohdimme mm. seuraavia aiheita:

·       Mitä seuraa, kun taide siirtyy tieteen perinteiselle kentälle?

·       Voiko tiedettä esittää taiteen keinoin?

·       Voiko taide tieteellistyä ja mitä siitä seuraa?

·       Minkälainen on tieteen ja taiteen onnistunut liitto?

·       Mikä on kokemuksellisen rooli tieteessä ja taiteessa?

Lopuksi kokoonnumme yhdessä purkamaan keskusteluja esiin nousseita teemoja.

Symposiumin aikataulu:
10.15. Seminaarin avaus
10.25 Panelistien esittelypuheenvuorot
11.30 Paneelikeskustelu
12.30 Lounas
13.30 Pyöreän pöydän keskustelut

1. Taide tieteessä

2. Tiede taiteessa

3. Tiede / taide -hankkeiden rakentaminen

15.00 Keskustelujen purku
16.00 Seminaarin päättäminen
Lisätiedot: TIASin koordinaattori Silja Laine (, puh.333 6904)
Lisätiedot ja ilmoittautuminen (30.5. mennessä):

http://www.utu.fi/en/research/research-collegia/tias/Pages/Tiede-ja-taide–symposium.aspx

Silja Laine, PhD
Research coordinator
TIAS Turku Institute for Advanced Studies
20014 University of Turku
Finland
tel. +358 (0)2 333 6904
Office: Historicum, Sirkkala, 3rd floor, 306
email: