Muut tapahtumat

Marginaaleista museoihin -teoksen julkistamistilaisuus

Tervetuloa Marginaaleista museoihin -teoksen julkistamistilaisuuteen maanantaina 20. syyskuuta 2021 klo 12.00!

Tilaisuus järjestetään Zoomissa. Osallistua voi ilman ennakkoilmoittautumista tämän linkin kautta:
https://tuni.zoom.us/j/68470357860?pwd=Y24zSG9qV0N1YmZReVR1QkNBZklsUT09
(Meeting ID: 684 7035 7860, Passcode: 940424)

 

MARGINAALEISTA MUSEOIHIN

Toimittaneet Anna Rastas & Leila Koivunen. Vastapaino, 2021.

Nykyaikainen museotyö haastaa kolonialismin ja muiden valtasuhteiden värittämää maailmankuvaa ja pyrkii uudistamaan museoita yhdenvertaisuuden, kulttuurisen moninaisuuden ja saavutettavuuden näkökulmista. Marginaaleista museoihin on ensimmäinen näitä teemoja laajasti tarkasteleva monitieteinen suomenkielinen teos. Se tarjoaa uusia välineitä niin käytännön museotyöhön kuin museoiden tutkimukseen monitieteisten tutkimuskeskustelujen ja useiden tapaustutkimusten avulla.

Museoiden ja marginalisaation suhteisiin pureudutaan niin kokoelmatyön, näyttelysuunnittelun kuin asiakastyön näkökulmista. Teoreettiset keskustelut ja käytännön museotyön sovellukset limittyvät kirjassa luontevasti toisiinsa. Intersektionaalinen lähestymistapa sitoo yhteen kysymykset monien erilaisten vähemmistöjen huomioimisesta, muuttoliikkeiden merkityksistä museotyölle sekä dekolonisaatiosta ja alkuperäiskansojen kulttuuriomaisuuden palauttamisvaatimuksista.

Kirjan artikkelit

Anna Rastas & Leila Koivunen: Johdanto

OSA I Aika ja museoiden muutos

Anna Rastas & Leila Koivunen & Kalle Kallio: Vastuullinen museotyö – Marginaalien tunnistamisesta vähemmistöjen mukaan ottamiseen ja dekolonisointiprojekteihin

Sanna Särkelä: Museokokoelmat, kieli ja tieto

Áile Aikio: Muuttuva saamelainen museo. Saamelaismuseon moninaiset todellisuudet

Johanna Turunen & Mari Viita-aho: Kriittisen museon mahdottomuus? Gallen-Kallelan Afrikka-kokoelman uudelleentulkinnat 2000-luvulla

Leila Koivunen: Kulttuurista omimista lainavaatteissa? Museot, vieraiden kulttuurien asut ja esittämisen traditiot

Olga Davydova-Minguet: Sotamuistia ja muistisotaa. Suomen venäjänkielisten ristiriitainen asemoituminen ylirajaisiin muistimaisemiin

OSA II Dekolonisaatio, marginaalin tieto ja uudet tulkinnat

Anna Rastas: Museot, rasismi ja antirasismi

Kaija Kaitavuori: Museomagiaa. Kulttiesineestä museo-objektiksi… ja takaisin

Kristina Tohmo: Jälleennäkeminen – Australian arrerntet ja kokoelma Suomessa

Katri Hirvonen-Nurmi: Tiedon monimuotoisuus museoyhteistyössä – Etnografinen tutkimus Meksikon wirrarikayhteisön kanssa toteutetuista hankkeista

Petri Saarikko & Sasha Huber: Yhteisöllisen tilan syntyvaiheita Helsingin Kalliossa – The Shelter

Ali Akbar Mehta: Ääniä marginaalista. Museum of Impossible Forms Kontulassa

III Osallistava ja inklusiivinen museotyö

Tuula Juvonen: Kohti sateenkaarevaa museota. Muistiorganisaatio sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen marginalisointia purkamassa

Elisa Sarpo: Vankila

Jenny Valli: #Valtanuorille, #Siisteinnäyttelyikinä – Dialogista kehittämistä ja oppimista taidemuseossa

Maria Ollila: Romanikulttuurin tallentaminen museon kokoelmaan yhdessä romaniyhteisöön kuuluvan asiantuntijan kanssa

Sabine Harrer: Inklusiivisten museopelien myytit ja mahdollisuudet