Esitelmät ja keskustelutilaisuudet

Metsän ja yhteiskunnan välissä – Metsäntutkimuslaitoksen historia

Erikoissessio Metsäntutkimuslaitoksen historiasta

Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, sali 312, 3. kerros

Metsäntutkimuslaitoksen perustamisasetus hyväksyttiin 100 vuotta sitten 24.10.1917. Tutkimuslaitoksen perustamista ja kehittymistä kansainvälisesti arvostetuksi metsäntutkimusorganisaatioksi selostetaan syksyllä 2017 julkistettavassa Metsäntutkimuslaitoksen historiateoksessa Metsästä yhteiskuntaan, Metsäntutkimuslaitos 1917–2012 (Metsäkustannus 2017). Historiateoksessa tarkastellaan yhteiskunnan tietotarpeen ja tutkimuslaitoksen tuottaman tutkimuksen kohtaamista sekä yhteiskunnallisten ja Metsäntutkimuslaitoksen sisäisten ohjauskeinojen vaikutuksia tutkimustoimintaan.

13.45–13.50 Tilaisuuden avaus, kansainvälisten asiain päällikkö Erkki Kauhanen, Luonnonvarakeskus
13.50–14.05 Metsästä yhteiskuntaan, Metsäntutkimuslaitos 1917–2012, historiateoksen esittely, dosentti Jaana Laine
14.05–14.25 Nuori radikaali hahmottelee metsätieteellistä tutkimuslaitosta Suomen suuriruhtinaskunnalle, professori emeritus Matti Leikola
14.25–14.45 Metsien taloudellisen käytön tutkimus edistyvän puuntuotannon metsäpolitiikan tukena, professori emeritus Pekka Ollonqvist

14.45-15.15 Kahvitauko

15.15–15.35 Puuntuotostutkimuksen tavoite: ”Paljon järeää ja arvokasta mahdollisimman nopeasti”, professori emeritus Kari Mielikäinen
15.35–15.55 Pyydetyt kommenttipuheenvuorot, metsäjohtaja Juha Hakkarainen, MTK ja apulaisosastopäällikkö Liisa Saarenmaa, Maa- ja metsätalousministeriö
15.55–16.30 Keskustelu ja yhteenveto, Erkki Kauhanen