Esitelmät ja keskustelutilaisuudet

”Mihin taas hujahti viikonloppu?” ja muita ajan kokemiseen liittyviä arvoituksia (TUCEMEMS Studia Generalia 2023)

TUCEMEMS (Turku Centre for Medieval and Early Modern Studies) järjestää keväällä 2023 kaikille avoimen ja maksuttoman Studia Generalia -yleisöluentosarjan, jonka aiheena on aika. Luennot pidetään Turun yliopiston päärakennuksen Tauno Nurmela -salissa maanantaisin kello 17–19.

Mitä aika on? Miten koemme sen? Miten aikaa on hahmotettu ja mitattu eri aikoina ja eri paikoissa? Luentosarjassa aihetta käsitellään filosofian, historian sekä kieli- ja kirjallisuustieteiden näkökulmista. Luennoilla pohditaan muun muassa ajan käsitteellistämistä, visualisoimista ja ennen kaikkea sitä, miten ihminen puhuu ja on puhunut ajasta.

Ensimmäisen luennon 16.1. pitää Valtteri Arstila (Turun yliopisto, filosofia) aiheenaan ajan kokemiseen liittyvät arvoitukset. Aika jäsentää elämäämme lyhyistä hetkistä pidempiin ajankestoihin. Samalla aika, kuten sen koemme, on erittäin joustava ja sisältää usein yllättäviä ilmiöitä. Näemme esimerkiksi lavalla olevan esiintyjän suun liikkuvan samanaikaisesti kuulemamme puheen kanssa, vaikka valolla ja äänellä kestää eri aika saavuttaa meidät. Lomamatkat kuluvat usein nopeasti, mutta jälkikäteen ajateltuna ne voivat vaikuttaa pitkiltä. Vastaava jännite oli läsnä myös koronarajoitusten vallitessa, kun yksittäiset päivät matelivat, mutta viikot ja kuukaudet kuluivat nopeasti. Tässä esityksessä käsittelemme edellisen kaltaisille, tavallisille koetun ajan ilmiöille annettuja selityksiä.

Luentoa voi seurata myös etänä ilmoittautumisen kautta: https://konsta.utu.fi/Default.aspx?tabid=88&tap=14513

***

Sarjan luennoitsijat ovat Valtteri Arstila (filosofia, Turun yliopisto), Aino Liira ja Matti Peikola (englannin kieli, Turun yliopisto), Aino Mäkikalli (kirjallisuustieteet, Turun yliopisto), Minna Sandelin (pohjoismaiset kielet, Turun yliopisto), Tanja Toropainen (suomen kieli, Turun yliopisto) ja Charlotta Wolff (Suomen historia, Turun yliopisto).

Luentosarjan ohjelma:
16.1. Valtteri Arstila: ”Mihin taas hujahti viikonloppu?” ja muita ajan kokemiseen liittyviä arvoituksia
20.2. Aino Liira ja Matti Peikola: Taulukoista aikajanoihin – visuaalista kronologiaa varhaismodernin ajan englanninkielisissä kirjoissa
20.3. Aino Mäkikalli: Onko aika vain rahaa ja valtaa? Ajan käsittämistapoja Daniel Defoen romaaneissa
17.4. Minna Sandelin ja Tanja Toropainen: Vanhat almanakat ajan hahmottajina
15.5. Charlotta Wolff: Ajanlaskun ja ajan mittaamisen historia Euroopassa