Esitelmät ja keskustelutilaisuudet

Muutoksen tyrskyjä ja kotirannan maininkeja. Studia generalia

Aallonharjalle (AHA) yhteistyössä Forum Marinumin kanssa järjestää Studia Generalian

Muutoksen tyrskyjä ja kotirannan maininkeja 4.10.–8.11. 2017

 

Forum Marinumissa (Linnankatu 72 ) keskiviikkoisin  klo 18.00-19.30

4.10. Simo Laakkonen ja Tuomas Räsänen: Itämeren paranevan tilan historiaa
11.10. Henrika Hopeavuo ja Lauri Kaira: Yksilö ja yhteisö – näkökulmia purjehduksen historiaan    1900-luvun alkupuolella

18.10. Kirsi Keravuori ja Kirsi Sonck-Rautio: Talonpoikaislaivurit ja kalastajat merellä

25.10. Reetta Sippola ja Otto Latva: Muuttuvia näkemyksiä valtamerten pinnalta ja syvyyksistä 1700- ja 1800-luvuilla

 

1.11. Jaana Kouri ja Katriina Siivonen: Pisara meressä – kulttuurista kestävyyttä veden äärellä

8.11. Ulla Kallberg ja Sari Mäenpää: Miehiä ja naisia merityössä

 

Tule mukaan keskustelemaan!

Aallonharjalle eli AHA on Turun yliopistossa toimiva mereen tai muihin vesistöihin liittyvän humanistisen ja yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen ja opetuksen laboratorio.
https://aallonharjalle.wordpress.com/

Forum Marinumon merenkulun valtakunnallinen erikoismuseo, merivoimien museo ja tapahtumakeskus Turussa. http://www.forum-marinum.fi/fi/