Konferenssit ja seminaarit

Narrating the Middle Ages – Kertomusten keskiaika

Kertomusten keskiaika. Monitieteinen seminaari keskiaikaisesta kirjallisuudesta ja sen nykyaikaisesta käytöstä – Narrating the Middle Ages: An Interdisciplinary Seminar on Medieval Literature and Its Modern Applications

19.9.2017 Turun yliopisto, Turku Centre for Medieval and Early Modern Studies

Keskiaika mielletään usein kulttuurissamme suurten kertomusten ajanjaksona. Keskiajalta onkin säilynyt meidän aikaamme suuri määrä kirjoja ja tarinoita, kuten esimerkiksi Chrétien de Troyes’n arturiaaniset romaanit tai Chaucerin Canterburyn tarinoita. Samalla keskiaikaa ja sen tarinoita tulkitaan ja varioidaan jatkuvasti nykykulttuurissa (Umberto Econ Ruusun nimi, HBO:n huippusuosittu Game of Thrones -sarja tai medievalistiseen maailmaan sijoitetut pelit ovat hyviä esimerkkejä tästä). Keskiajan kirjalliset käytännöt tarjoavat laajan valikoiman erilaisia genrejä ja tyylejä, jotka luovat pohjaa myös nykykirjallisuudelle.

Monitieteisessä seminaarissa Kertomusten keskiaika paneudutaan keskiajan kertomuksiin ja niiden nykyaikaiseen merkitykseen. Miten kertomukset koettiin keskiajalla; miten ne loivat kulttuuria ja ideologiaa? Miten keskiajan kirjallisuutta on käytetty oikeuttamaan tai kritisoimaan vallitsevia järjestelmiä? Miten ja miksi keskiajan kertomukset ovat edelleen läsnä meidän kulttuurissamme?

In our culture, the Middle Ages is often seen as an era of great narratives. From Chrétien de Troyes’ Arthurian romances to Chaucer’s Canterbury Tales, a large number of medieval texts have survived to our day, while the Middle Ages and its stories are constantly being reinterpreted in contemporary fiction (e.g. Umberto Eco’s The Name of the Rose, HBO’s hugely popular Game of Thrones, and role-playing games set in pseudo-medieval worlds, to name but a few). Offering a rich array of genres and styles, the textual practices of the Middle Ages are a fundamental building block of modern literature. As Judith Ferster (1986) puts it, ‘We create our own Middle Ages, but not solipsistically, because it has created us.’

In the interdisciplinary seminar ‘Narrating the Middle Ages,’ we will focus on medieval narratives and their contemporary as well as modern significance. How were stories experienced in the Middle Ages, and how did they reflect cultural and ideological values? Did medieval literature justify or challenge the status quo? How and why are medieval narratives still present in our culture today?

Ohjelma – Programme:

10.00 Welcome – Aloitussanat (Hanneli, Erika ja Miika)

Session 1: Medieval Narratives: Self and Others – Keskiaikaiset kertomukset: minä ja muut
Chair: Hanneli Seppänen
10.15 Päivi Kosonen: Omaelämäkerrallinen kertomus keskiajalla
10.45 Erika Pihl: The Mirour of His Mynde: Representations of Interiority in Chaucer’sTroilus and Criseyde
11.15 Miika Norro: The book – a gateway to the past? Arthurian romances and history
11.45 Jari Nummi: Trubaduuri Jaufré Rudelin rakkaustarina kirjallisuudessa ja taiteessa

12.15 Lunch – Lounastauko

Session 2: New Readings of Medieval Narratives – Uusia tulkintoja keskiajan kertomuksista
Chair: Miika Norro
13.00 Annette Volfing: Re-writing Wolfram: Albrecht’s Der Jüngere Titurel and Muschg’s Der Rote Ritter
13.30 Kendra Willson: A saga king in a Finnish Peking opera
14.00 Stefan Schröder: The Long Shadow of the Crusading Past: The Changing Narratives of the Conquest of Jerusalem in 1099 from Medieval to Modern Times
14.30 Hanneli Seppänen: Power and importance of Arthurian ladies as construction of contemporary authors

15.00 Coffee – Kahvitauko

Session 3: For Profit and Pleasure: Ideology and Edification in Medieval Narratives – Hyödyksi ja huviksi: opetusta ja ideologiaa keskiajan kertomuksissa
Chair: Erika Pihl
15.15 Bo Pettersson: In Defence of “Comun Profit”: What Chaucer’s “The Parliament of Fowls” Can Teach Us Today
15.45 Teemu Korpijärvi: “Thus Does Riga Always Water the Nations!” Use of Past to Justify the Future During the Medieval Conversion of Livonia
16.15 Antti Ijäs: ’Liber vetustissimus’: Erään keskiaikaisen miekkailuoppaan reseptiohistoriasta
16.45 Mikko Kauko: Naantalin luostarin kirjaan sisältyvien kertomusten anti keskiajalla ja nyt

17.15 Closing Discussion – Loppukeskustelu

Kahvitarjoilun vuoksi toivomme ilmoittautumista 11.9. mennessä Konsta-palvelussa

Seminaari järjestetään yhteistyössä Turku Centre for Medieval and Early Modern Studies (TUCEMEMS)-keskuksen kanssa.

For the coffee, we kindly ask for a registration by the 11 of September in the Konsta-system

Linkki on osoitemuodossa