Konferenssit ja seminaarit

Nordiska Historikermötet 2022

På grund av osäkerheten kring coronaviruset (covid-19) har det 30:e Nordiska Historikermötet i Göteborg senarelagts till 8–11 augusti 2022. Call for papers kommer att öppna på nytt den 1 maj 2021

Den 8-11 augusti 2022 genomförs det 30:e Nordiska historikermötet vid Göteborgs universitet. Mötet sammanfaller med staden Göteborgs fyrahundraårsjubileum. De nordiska historikermötena har hållits sedan 1905, då det första avhölls i Lund, och cirkulerar sedan dess mellan olika lärosäten i de nordiska länderna. I Göteborg har mötet tidigare hållits 1923 och 1951.

Huvudarrangör är Institutionen för historiska studier vid Göteborgs universitet, Svenska historiska föreningen och Nordiska historikerkommittén i samarbete med Avdelningen för ekonomisk historia och Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion vid Göteborgs universitet.

Huvudtemat för 2022 års konferens är ”Globalt och lokalt”. Genom valet av tema vill vi betona de förbindelser som funnits och finns mellan det globala och lokala och hur dessa påverkat och påverkar varandra, något som inte minst varit ett tydligt inslag i arrangörsstaden Göteborgs historia. Perspektiv där det globala och lokala knyts samman är både historiografiskt och politiskt angelägna.

​Vi vill inbjuda till fyra dagars vetenskapligt utbyte där såväl empiriska resultat som teoretiska och metodologiska frågor med anknytning till det valda temat presenteras och diskuteras. Vid sidan av huvudtemat kommer konferensen också att ge betydande utrymme för presentationer av annan forskning producerad av nordiska historiker eller utomnordiska historiker som forskar kring nordisk historia. Konferensen är organiserad i såväl plenarföreläsningar som rundabordssamtal, tematiska sessioner och enskilda presentationer.

​Närmare information om hålltider för programläggning, anmälan och registrering samt praktiska upplysningar kommer att publiceras på denna sida löpande.

Väl mött i Göteborg 2022!

***

Viktiga datum

​2021

1 maj: Call for papers öppnar
30 november: Deadline inlämning abstracts

​2022

1 februari: Deltagaranmälan öppnar
8-11 augusti: Nordiska Historikermötet 2022