Esitelmät ja keskustelutilaisuudet

Onko aika vain rahaa ja valtaa? Ajan käsittämistapoja Daniel Defoen romaaneissa

TUCEMEMS Studia Generalia 2023 -luentosarjan seuraavan luennon pitää Aino Mäkikalli otsikolla ”Onko aika vain rahaa ja valtaa? Ajan käsittämistapoja Daniel Defoen romaaneissa”

Luennon tiivistelmä: Kirjallisuudessa aika on läsnä monipuolisesti: se on kielen, kerronnan, rakenteen ja muodon aspekti, mutta myös kokemuksellinen ja temaattinen elementti. Daniel Defoen (1660‒1731) romaaneissa ajan erilaiset ilmenemismuodot tulevat esille moninaisesti, koska kyseessä ovat paitsi modernin romaanimuodon varhaiset teokset myös romaanit, joiden henkilöhahmot pyrkivät pärjäämään omin avuin maailmassa. Toiminnan ja henkilöhahmojen elämänvaiheiden kautta välittyy sekä esimoderneja että moderneja ajan käsittämisen tapoja. Esityksessä käsitellään Defoen hahmoista tunnetuimpia, Robinson Crusoeta, Moll Flandersia ja Roxanaa ja heidän kokemuksiaan ajan kulusta ja ajan käsittämisestä. Lisäksi tarkastellaan Defoen romaanissaan Ruttovuosi käsittelemää oman aikansa traagista epidemiaa, ruttoa, ja sen aiheuttamia haasteita ajan, elämän ja kuoleman ymmärtämisessä.

TERVETULOA!

Ilmoittautuminen ZOOMiin TUCEMEMS:in Tapahtumat-verkkosivulla, ks. linkki