Väitökset

Parasiter och ”bättre folk”. Affekt i näthat mot det svenska i Finland.

FM Karin Sandell disputerar i nordisk folkloristik med avhandlingen Parasiter och ”bättre folk”. Affekt i näthat mot det svenska i Finland.
Opponent är docent, universitetslektor Tuija Saresma, Jyväskylä universitet och kustos är professor Lena Marander-Eklund, Åbo Akademi.
Disputationen kan också följas via videolänk, länken publiceras här ca en vecka innan disputationsdagen.