Väitökset

Patriotism in an Absolute Monarchy

Live stream

Passcode: 368668

FM Jaakko Sivonen väittelee 5.12.2020 kello 10 Helsingin yliopiston humanistisessa tiedekunnassa aiheesta ”Patriotism in an Absolute Monarchy – Fatherland, Citizenship and the Enlightenment in Prussia, 1756-1806”.

Vastaväittäjänä on Associate Professor of Political Theory Eva Piirimäe, University of Tartu, ja kustoksena on professori Markku Peltonen.

Väitöskirja on myös elektroninen julkaisu ja luettavissa Heldassa.

***

Väitöskirja käsittelee preussilaista valtiopatriotismia seitsenvuotisen sodan alusta 1756 Preussin tappioon Napoleonille 1806. Seitsenvuotisen sodan aikaista isänmaallisuutta on tutkittu aiemmin, mutta historioitsijat ovat olleet vähemmän kiinnostuneita isänmaallisesta kirjallisuudesta sen jälkeisenä aikana tällä 50 vuoden ajanjaksolla. Väitöskirja pyrkii täten esittämään tähän asti perusteellisimman tutkimuksen preussilaisesta valtiopatriotismista 1700-luvun jälkimmäisellä puoliskolla.

Preussilainen valtiopatriotismi kehittyi vastakkainasettelussa Pyhän saksalais-roomalaisen keisarikunnan keisarillisen patriotismin kanssa. Seitsenvuotinen sota osoitti preussilaisille kirjoittajilleni, etteivät he voineet enää luottaa keisarikuntaan, jonka he katsoivat olevan Itävallan dominoima; sen sijaan heidän täytyi kehittää omaa valtiotaan todellisena isänmaanaan. Lisäksi on huomioitava, että vaikka preussilaiset patriootit yleensä ottaen seurasivat valistuksen ihanteita, monet heistä olivat liiallisen kosmopoliittisuuden kriitikkoja. Preussilainen patriotismi oli joka tapauksessa suurimmilta osin inklusiivinen ideologia toisin kuin myöhempien aikojen saksalainen nationalismi. Preussilaista valtiopatriotismia ei määritelty etnisyyden kautta, ja monet kirjoittajistani halusivat laajentaa preussilaisen isänmaanystävän määritelmää niin, että sen piiriin voitaisiin laskea ihmisiä, jotka eivät kuuluneet saksankielisten protestanttien joukkoon.