Konferenssit ja seminaarit

Perspectives on Music in Times of War

(ilmoitus suomeksi alla)

Symposium: Perspectives on Music in Times of War
as part of the EU-project ”Music, War and Peace in Europe 1922–2022

20.–21.11.2023 HELSINKI, Musiikkitalo, Camerata hall
The current war in Ukraine is a tragic reminder of how little we learn from history, and how much the work of memory, which we expect to preserve from repeating the mistakes of the past, must always be put back to work. War is also one of the prominent themes of 20th century music, particularly within European art music.

 

In November 2023, a two-day symposium in Helsinki will take place to provide artistic and scholarly viewpoints on questions of wartime and war-related music. The two-day event consists of a masterclass focussing on wartime European art music repertoire on Monday Nov 20th, and a research seminar on Tuesday Nov 21st.

 

The teachers and active participants of the masterclass will be Sibelius Academy artistic researchers and advanced students, and listeners are also welcome. The invited speakers of the research seminar are established researchers in the field of wartime music. Each research seminar session is followed by an in-depth discussion round with the speakers and the audience. Both days are concluded with concerts. On Monday, the students of the masterclass will present the outcome of the day. The closing concert on Tuesday will feature internationally acknowledged chamber musicians associated with the project ”Music, War and Peace”.

 

The symposium will take place in the Camerata hall of the Helsinki Music Centre. The organizers welcome everyone interested, and attendance is free of charge. Pre-registration is required, and an online form for registration will be opened in the beginning of October. The language of the event is English.

 

The symposium is organised by the ongoing EU project ”Music, War and Peace in Europe 1922–2022”, the Uniarts History Forum, and Sibelius Academy. The event is funded by the European Commission (“Citizens, Equality, Rights and Values” Programme – CERV-2022, call European Remembrance) and the University of the Arts Helsinki.

 

 

Welcome!

INFORMATION:
DMus Anne Piirainen (EU-project, Masterclass)

Sibelius Academy, University of the Arts Helsinki

 

D.Soc.Sc. Kaarina Kilpiö (Seminar Day)

History Forum, University of the Arts Helsinki

Event production:

Coordinator Johanna Rauhaniemi

University of the Arts Helsinki

Symposiumi: Näkökulmia sodan ajan musiikkiin
osana EU-hanketta ”Music, War and Peace in Europe 1922–2022

20.–21.11.2023 HELSINKI, Musiikkitalon Camerata-sali
Käynnissä oleva sota Ukrainassa on traaginen muistutus siitä, kuinka vähän opimme historiasta ja kuinka tärkeä on ylläpitää ja uudistaa muistityötä, joka ehkäisee menneisyyden virheiden toistamista. Sota on myös yksi 1900-luvun musiikin suurista teemoista, erityisesti eurooppalaisessa taidemusiikissa.

Marraskuussa 2023 Helsingissä järjestetään kaksipäiväinen symposiumi, jossa tarkastellaan sota-ajan ja sotaan liittyvän musiikin kysymyksiä taiteellisen tutkimuksen ja historiantutkimuksen näkökulmista. Tapahtuma koostuu sodanaikaiseen eurooppalaiseen taidemusiikkiohjelmistoon keskittyvästä mestarikurssista maanantaina 20.11. sekä tutkimusseminaarista tiistaina 21.11.

Maanantain mestarikurssin opettajina ja aktiivisina osallistujina ovat Taideyliopiston Sibelius-Akatemian taiteelliset tutkijat ja edistyneet opiskelijat. Yleisö on tervetullutta kuuntelemaan mestarikurssia. Tiistain tutkimusseminaarin kutsutut puhujat ovat tunnustettuja sota-ajan musiikin tutkijoita. Jokaista tiistain seminaari-istuntoa seuraa syvällinen keskustelukierros puhujien ja yleisön kanssa. Molemmat päivät huipentuvat konsertteihin. Maanantai-illan konsertissa mestariluokkaan osallistuneet opiskelijat esittävät päivän tuloksia. Päätöskonsertin esiintyjät tiistaina ovat ”Music, War and Peace” -hankkeen yhteydessä toimivia, kansainvälisesti arvostettuja kamarimuusikoita eri puolilta Eurooppaa.

Symposium järjestetään Musiikkitalon Camerata-salissa. Järjestäjät toivottavat kaikki kiinnostuneet tervetulleiksi. Osallistuminen on maksutonta, mutta vaatii ennakkoilmoittautumista, jota varten avataan verkkolomake lokakuun alussa. Tapahtuman kieli on englanti.

Tapahtuman järjestävät EU-hanke ”Musiikki, sota ja rauha Euroopassa 1922–2022” ja Taideyliopiston Historiafoorumi sekä Sibelius-Akatemia. Symposiumia rahoittavat Euroopan komissio (“Citizens, Equality, Rights and Values” Programme – CERV-2022, call “European Remembrance”) ja Taideyliopisto.

Tervetuloa!

LISÄTIETOJA:
MuT Anne Piirainen (EU-hanke, mestarikurssi)

Taideyliopiston Sibelius-Akatemia

 

VTT, dos. Kaarina Kilpiö (seminaaripäivä)

Taideyliopiston Historiafoorumi

 

Tapahtumatuotanto:

Koordinaattori Johanna Rauhaniemi

Taideyliopisto