Näyttelyt

Perun mashco-pirot – sademetsän kansa

Amazonian alueen sademetsissä elää noin sata ulkomaailmasta eristäytynyttä alkuperäiskansaa. Perun mashco-pirot ovat yksi heistä. Näyttely avaa ainutlaatuisen näkymän mascho-pirojen elämäntapaan, aineelliseen kulttuuriin, luontosuhteeseen ja kontakteihin ulkomaailman kanssa.

Toisin kuin usein luullaan, eristäytyneet alkuperäiskansat eivät ole aina eläneet ulkomaailmasta tietämättöminä. Modernisaatioon liittyvä luonnonvarojen käyttö – kuten 1800-1900-lukujen taitteen kumibuumi – on yksi keskeinen syy näiden kansojen vapaaehtoiseen eristäytymiseen. Nykytilaa määrittävät myös Amazonian alueen valtioiden erilaiset alkuperäiskansoja sekä luonnonvarojen käyttöä koskevat politiikat.

Näyttely herättää pohtimaan sitä, miten talouspolitiikka ja luonnonvarojen käyttö vaikuttavat Amazonian ekosysteemeihin ja mikä merkitytys alkuperäiskansojen elämäntavalla on tämän päivän maailmassa.

Näyttely on toteutettu yhdessä Koneen säätiön rahoittaman Alkuperäiskansat maailmojen rajoilla -tutkimushankkeen kanssa. Hankkeen tutkijat ovat tuottaneet mashco-pirojen historiaan, kulttuuriin ja nykytilanteeseen liittyvää tietoa, jonka avulla alkuperäiskansan elämäntapaa ja itsemääräämisoikeutta voidaan puolustaa. Hanke toimii yhteistyössä Perun kulttuuriministeriön ja alkuperäiskansajärjestön FENAMADin kanssa.