Esitelmät ja keskustelutilaisuudet

Pohjola, Atlantti, maailma

Avoin yleisöluento Turun pääkirjaston tieto-osastolla 7.5. klo 17:30–19

Maaliskuussa 2018 julkaistu teos Pohjola, Atlantti, maailma kertoo Pohjolan pitkästä atlanttisesta historiasta. Kirja esittelee suomalaisia ja skandinaavisia henkilöitä ja ilmiötä, joiden kohtalot risteävät eri puolilla Atlanttia 1600-luvulta 1900-luvun alkupuolelle. Tähän pohjoismaisten toimijoiden joukkoon kuului yrittäjiä, sotilaita, merimiehiä ja luonnon- tai historiantutkijoita sekä suuri joukko yksilöimättömiksi jääviä siirtolaisia. Siirtolaisuus olikin Atlantin historian keskeisiä piirteitä ja muodosti perustan monitahoiselle vuorovaikutukselle, jonka luonnollisena ja väistämättömänä seurauksena käsitykset maailmasta muuttuivat. Perinteisen ja paikallisen rajat hämärtyivät kulttuurien sekoittuessa ja globalisoitumisen edetessä. Varhaismoderni Pohjola ja siihen linkittyvä Atlantti olivat lähtökohtaisesti ylirajaisia tiloja, joiden perintö kantaa nykypäivään asti.

Ohjelma:

Yliopistonlehtori Kalle Kananoja (Helsingin yliopisto): Pohjola, Atlantti, maailma -teoksen esittely

Tutkimusjohtaja Laura Hollsten (Åbo Akademi): Eurooppalaisia ja amerikkalaisia eläimiä Pehr Kalmin matkakertomuksessa 1747–1751

Professori Leila Koivunen (Turun yliopisto): Esineiden virta Kongosta Suomeen 1900-luvun alkupuolella

Luennosta saa merkinnän Akateemisuuspassiin

Teos on myynnissä tilaisuuden ajan tarjoushintaan 25 € (norm. 35 €).

Yhteistyössä: Suomen Historiallinen Seura

Tervetuloa!