Esitelmät ja keskustelutilaisuudet

Porthanin päivän juhlaesitelmä: Merieläimet, merelliset ihmeolennot ja tiede 1700-luvulla

Porthan-Seuran järjestämä perinteinen Porthanin päivän juhlaesitelmä käsittelee tänä vuonna merieläimiä, merellisiä ihmeolentoja ja 1700-luvun tiedekäsityksiä. Esitelmän pitää FT, dos. Otto Latva.

Esitelmässä käsitellään sitä, miten 1700-luvulla syntynyt uusi tapa luokitella ja järjestää luontoa muutti aiemman tavan ymmärtää merellisen elämän monimuotoisuutta. Esitelmä tuo esille, miten luonnontieteen uudet menetelmät johtivat ongelmiin erityisesti vaikeasti tavoitettavan meriympäristön suhteen. Valistukseen ja järkeen nojaten koetettiin esimerkiksi poistaa merelliseen luontoon liittyviä vanhoja tarinoita, tässä kuitenkaan onnistumatta. Samalla syntyi uusia merellisiä uskomuksia, jotka muodostivat pohjan monille 1800- ja 1900-lukujen merellisille hirviötarinoille.

Tilaisuus on avoin kaikille. Tulethan paikalle vain oireettomana.

Tervetuloa kuuntelemaan!