Väitökset

Practicing Museums – Museum People, Museum Work and Change in Practice

FM Inkeri Hakamies väittelee 15.10.2021 kello 13.15 Helsingin yliopiston humanistisessa tiedekunnassa aiheesta ”Practicing Museums – Museum People, Museum Work and Change in Practice”. Väitöstilaisuus järjestetään osoitteessa Metsätalo, Sali 1.

Vastaväittäjänä on Apulaisprofessori, FT Chiara Zuanni, Karl-Franzens-Universität Graz, ja kustoksena on professori Hanna Snellman. Väitöstä voi seurata myös etänä.

Väitöskirjassaan Hakamies selvittää, miten museoita harjoitetaan ja miten ne määritellään käytäntöjen kautta. Tämä tutkimustehtävä on jaettu kolmeen alatehtävään: miten jotkin ihmiset, työtehtävät ja museot on arvioitu enemmän tai vähemmän ”museaalisiksi” kuin toiset 1900-luvun lopun suomalaisella museokentällä. Hän on tarkastellut näitä kysymyksiä väitöskirjaan sisällytetyissä kolmessa tutkimusartikkelissa. Tutkimuksen empiirinen aineisto koostuu elämänkerrallisista haastatteluista, joissa museoammattilaiset muistelevat uraansa suomalaisella museokentällä, sekä kyselyvastauksista, joissa museokävijät kertovat museomuistoistaan. Aineiston molemmat osat on tuotettu osana Suomen museohistoria -hanketta, joka toteutettiin vuosina 2005–2011. Minun museomuistoni -kyselyn toteutti Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Keruuarkisto. Museoammattilaisten puolistrukturoidut haastattelut on toteutettu vapaaehtoisvoimin ja ne on arkistoitu eri museoiden ja arkistojen toimesta.

Väitöskirja on luettavissa Heldassa.

Väittelijän yhteystiedot:
Inkeri Hakamies