Esitelmät ja keskustelutilaisuudet

Puhuvat koneet -aloitusseminaari

Puhuvat koneet – Elektroninen ihmisääni tunteiden ja itseymmärryksen tulkkina 1960–2020.

Turun yliopisto / KONEEN SÄÄTIÖ (2018–2022)

 

Aloitusseminaari

Aika: 31.8.2018, klo 12–14

Paikka: Seminaarisali E221, Minerva. Sirkkalan kampus, Turun yliopisto. Kaivokatu 12, Turku.

 

Ohjelma

12.15   PERTTI GRÖNHOLM: Tervetuloa

12.15   TANJA SIHVONEN: Keskustelu digitaalisten olentojen kanssa. Uhka vai mahdollisuus?

12.30   KIMI KÄRKI: ”You have my sympathies” – Koneen tunteet tieteiselokuvissa.

12.45   TIINA MÄNNISTÖ-FUNK: Outouden tunteen pitkä historia. Puhuvat päät ja konepuheen pulmat.

13.00   PETRI KULJUNTAUSTA: Ääni ja kone. Ihmisäänen elektronisen muokkauksen ensiaskeleet.

13.15   PERTTI GRÖNHOLM: Ihmisyyden ytimessä ja rajamailla. Laulavat koneet ja konemaiset vokalistit popmusiikissa.

13:30   Keskustelua ja tilaisuuden päätös

 

 

Puhuvat koneet -hanke tutkii tieteen ja taiteen keinoin ihmisen ja koneen vuorovaikutusta inhimillisen äänen ja puheen näkökulmasta. Tutkijat ja taiteilijat kysyvät, miten kulttuuriset käsitykset ihmisen ja koneen välisestä viestinnästä ovat muuttuneet viimeisten 60 vuoden aikana ja miten ääni ja puhe ovat nousseet yhä tärkeämmiksi kysymyksiksi, kun tekoälysovellukset ja robotit ovat alkaneet tulla osaksi arkea niin työssä kuin vapaa-ajalla.

 

Puheen ja äänen merkitystä ihmisen ja tietotekniikan suhteessa ei ole tutkittu vielä paljonkaan. Hankkeemme hakee vastauksia kysymyksiin, jotka ovat väistämättömiä, jos tekoälystä ja roboteista halutaan tehdä aidosti sosiaalisia koneita, jotka kykenevät esim. palvelu-, hoiva- ja asiantuntijatehtäviin. Koneen puhe- ja dialogiominaisuuksien kehitystyössä on tärkeätä ottaa huomioon ihmisten käsitykset koneista, tunteet niitä kohtaan sekä niille annetut kulttuuriset merkitykset.

 

Hankkeessa teemaa tutkitaan niin media- ja informaatiotutkimuksen, kulttuurihistorian, tekniikan historian, taiteentutkimuksen kuin populaarikulttuurin tutkimuksenkin välinein. Samalla testaamme myös hypoteeseja ja tutkimusmenetelmiä. Taiteellisen ohjelman kautta hankkeen jäsenet tuovat yleisön kuultaviksi tutkimusaineistoja ja nähtäviksi puhuvia laitteita sekä laajan yleisön koettavaksi esimerkiksi suomalaista konepuhetta, konerunoutta ja konelaulua kuuden vuosikymmenen ajalta.

 

Projektin keskeisiä tutkimusongelmia ovat kysymykset tekoälyn ja robotiikan kehityksen taustalla vaikuttaneista käsityksistä viestinnästä ja vuorovaikutuksesta, koneellisen puheen muodostaman vierauden tunteen synnystä ja tämän kokemuksen merkityksistä ja niiden muutoksista. Lisäksi hankkeen tutkijat kysyvät, miten koneellisen äänen kautta populaarikulttuurissa ja taiteessa on käsitelty ihmisen ja koneen vuorovaikutusta, ihmisyyttä erotuksena koneellisuudesta sekä tulevaisuuden odotuksia, toiveita ja pelkoja, jotka liittyvät ihmisen ja tietotekniikan yhteen kietoutumiseen. Hankkeen tulokset esitellään tieteellisissä julkaisuissa, yleisötapahtumissa ja tieteellisissä konferensseissa sekä taiteellisena työnä ja teoksina.

 

Lisätietoa:

 

Pertti Grönholm, FT

Yliopistonlehtori, Dosentti, Yleinen historia

Tutkimushankkeen johtaja, Puhuvat koneet (Koneen Säätiö 2018-2022)

 

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos

20014 Turun yliopisto

 

050-329 0146

029-450 3465