Väitökset

Rikotut lupaukset. Esiaviolliset suhteet ja toimijuus Ruotsin yliopistokaupungeissa 1600-luvun lopulla

FM Mari Välimäki esittää väitöskirjansa ”Rikotut lupaukset. Esiaviolliset suhteet ja toimijuus Ruotsin yliopistokaupungeissa 1600-luvun lopulla” julkisesti tarkastettavaksi Turun yliopistossa lauantaina 17.4.2021 klo 12. Väitöstilaisuutta voi seurata etäyhteyden kautta.

Vastaväittäjänä toimii dosentti Sari Katajala-Peltomaa (Tampereen yliopisto) ja kustoksena professori Kirsi Vainio-Korhonen (Turun yliopisto). Tilaisuus on suomenkielinen. Väitöksen alana on Suomen historia.

***

Väitöskirja tarkastelee esiaviollisia suhteita sekä toimijuutta Ruotsin yliopistokaupungeissa 1600-luvun lopulla. Tutkimus kysyy, miten yliopistojen omat tuomioistuimet eli konsistorit tutkivat ja tuomitsivat esiaviollisiin suhteisiin liittyneitä rikoksia sekä millaisia sukupuolittuneita vaikutuksia vuosisadan aikana tapahtuneilla oikeuskäytäntöjen muutoksilla oli. Lisäksi kysytään, mitä esiaviollisiin suhteisiin liittyneet oikeustapaukset ja lainsäädäntö kertovat naisten, miesten ja instituutioiden toimijuudesta. Tutkimus kytkeytyy sukupuolihistorian tutkimusperinteeseen ja käy keskustelua oikeushistoriallisten tutkimusten kanssa.

Tutkimus koostuu johdanto- ja yhteenveto-osasta sekä viidestä artikkelista. Artikkeleissa on käsitelty avioliittolupauksen rikkomiseen liittyvän lainsäädännön sukupuolittuneisuutta, yliopisto-opiskelijoiden esiaviollisia suhteita ja avioitumista, rakkauden ja sukupuolen merkitystä esiaviollisissa suhteissa sekä niihin liittyneiden oikeustapausten käsittelyssä sekä perheenjäsenten toimijuutta ja reagointia pojan syyllistyessä esiaviolliseen suhteeseen. Lähteenä käytetään kirkollista ja maallista lainsäädäntöä, lainsäädäntöä kommentoivia aikalaisjulkaisuja sekä Turun kuninkaallisen akatemian ja Uppsalan yliopiston konsistorien sekä Turun kaupungin tuomioistuinten pöytäkirjoja. Keskeisinä analyysin välineinä toimivat käsitteet oikeuskäytännöt, sukupuoli ja toimijuus.

Tutkimus osoittaa, että konsistorit tuomitsivat esiaviollisiin suhteisiin liittyneet rikokset samoja oikeuskäytäntöjen muutoslinjoja noudattaen kuin valtakunnan muut tuomioistuimet, joskin yliopistokaupunkien välillä oli erojakin. Oikeuskäytäntöjen muutokset vaikeuttivat naisten asemaa, mutta ne toivat naisille myös laintulkintaan pohjaavaa toimijuutta. Nuorten miesten toimijuus määrittyi esiaviollisiin suhteisiin liittyneissä oikeustapauksissa kuuliaisuuden retoriikan kautta. Lopulta nuorten, naimattomien naisten ja miesten toimijuus muistutti paljossa toisiaan ja rakentui neuvotellen instituutioiden ja vanhempien kanssa. Tämä kannustaa tutkimaan toimijuutta sukupuolten vuorovaikutuksen näkökulmasta vastakkainasettelun sijaan. Intersektionaalista tutkimusotetta hyödyntäen tutkimuksessa todetaan, että kaiken ikäisten naisten ja miesten toimijuutta määrittivät sukupuolen lisäksi ikä, aviosääty, kokemus, yhteiskunnallinen sääty sekä asema perheessä ja yhteisössä.

Väitöskirja verkossa:  http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-29-8399-5