Väitökset

Romanikieliset elementit romanien suomenkielisellä verkkokeskustelupalstalla

FM Mirkka Salo väittelee 30.10.2021 kello 10.15 Helsingin yliopiston humanistisessa tiedekunnassa aiheesta ”Romanikieliset elementit romanien suomenkielisellä verkkokeskustelupalstalla”. Väitöstilaisuus järjestetään osoitteessa Porthania, sali PIII, Yliopistonkatu 3. Väitöstä voi seurata myös etänä.

Salon tutkimus tarkastelee Suomen romanien verkkokeskustelun kieltä vuosina 2003–2013 suomi24.fi-romano-keskustelupalstalla. Fokuksessa ovat romanikieliset ja romanikieleen pohjautuvat elementit suomenkielisessä keskustelussa. Osatutkimukset tarkastelevat romanikielisen sanaston ja taivutuksen säilymistä ja vaihtelua verkkokeskustelussa, romanikielisten elementtien tehtäviä keskustelupalstan vuorovaikutuksessa ja kirjoittajien yksilöllisiä eroja romanikielisten elementtien käytössä. Tutkimus valottaa romanikielen käytön yleisyyttä ja merkitystä Suomen romaneille ja asenteita sitä kohtaan anonyymiuden mahdollistavissa keskusteluissa.

Keskustelupalstalta koottua aineistoa tarkastellaan tutkimuksessa ennen kaikkea variaationtutkimuksen ja koodinvaihdon tutkimuksen metodein sekä määrällisesti että laadullisesti. Tarkastelun keskiössä on romanikielisten elementtien nivoutuminen suomeen romanien etnolektiksi sekä se, millä tavoin romanit ilmaisevat kielellisin keinoin identiteettiään. Tutkimus pyrkii myös kuvaamaan tapoja, joilla romanit hyödyntävät kielellisiä resurssejaan dynaamisesti romanikulttuurin kontekstissa ja leikittelevät monikielisyyden keinoin.

Vastaväittäjänä on professori Pirkko Nuolijärvi, Kotimaisten kielten keskus, ja kustoksena on professori Marja-Leena Sorjonen.

Väitöskirja on myös elektroninen julkaisu ja luettavissa Heldassa.