Väitökset

Rooted Cosmopolitanism of Sámi Music CDs in the 2000s

MA Xinjie Chen väittelee 20.12.2021 kello 13 Helsingin yliopiston humanistisessa tiedekunnassa aiheesta ”Rooted Cosmopolitanism of Sámi Music CDs in the 2000s”. Väitöstilaisuus järjestetään osoitteessa Porthania PIII, Yliopistonkatu 3, Helsinki.

Vastaväittäjänä on Professor Johannes Brusila, Åbo Akademi, ja kustoksena on professori Susanna Välimäki.

Väitöskirja on myös elektroninen julkaisu ja luettavissa Heldassa.

***

Tämä väitöskirja käsittelee saamelaismusiikin CD-levyjä ja niiden tuotantoa nykyisen vuosituhannen ensimmäiseltä vuosikymmeneltä juurtuneen kosmopoliittisen teoreettisen linssin läpi (esim., Appiah 1997; Cohen 1992). Saamelaiset ovat alun perin Saamenmaalla asunut alkuperäiskansa. Historiallinen saamelaisten asuinalue sijaitsee Norjan, Ruotsin, Suomen ja Venäjän pohjoisosassa. Saamelainen musiikkiteollisuus ja levytykset ovat kehittyneet osana kulttuurista elvytystä, ja niillä on yhteys maailmanlaajuisiin musiikkiteollisuuksiin. Tarkastelen etnomusikologisessa tutkimuksessani saamelaisia CD-tuotantoja Saamenmaan, Norjan, Suomen ja Ruotsin sekä maailmanlaajuisen musiikkiteollisuuden kontekstissa. Tässä väitöskirjassa saamelaisilla CD-tuotannoilla viitataan sekä konkreettisiin CD-levyihin että niiden tuotantoprosesseihin. Määrittelen väitöskirjassani saamelaismusiikin saamelaismuusikkojen esittämäksi musiikiksi, riippumatta käytetystä kielestä, musiikkigenrestä tai tyylistä. Analysoin 180 CD:n musiikkia ja äänimaailmaa sekä visuaalista ja kirjallista tietoa CD-koteloissa ja niihin sisältyvissä kirjasissa. Valtaosa CD:istä on julkaistu Norjassa, Suomessa ja Ruotsissa 2000-luvun alkupuolella.

 

Väitöskirja tutkii saamelaisia CD-tuotantoja nykyaikaisen saamelaismusiikin luomisen prosessin, esittämisen, äänittämisen, tuottamisen ja markkinoinnin saralta saamelaisen, pohjoismaisen ja kansainvälisen musiikkiteollisuuden kontekstissa. Ensimmäinen luku esittelee saamelaisia kansana sekä taustoittaa saamelaista musiikkiteollisuutta.

Esittelen luvussa myös juurtuneen kosmopolitanismin käsitteen alkuperäiskansoihin ja musiikkiin keskittyneen tutkimuksen kontekstissa.

Toinen luku käsittelee CD-tuotantoa ja taustatoimijoita, mukaan lukien julkaisijat, sponsorit ja voittoa tavoittelemattomat tahot.

Kolmannessa luvussa analysoin musiikkia ja äänimaailmaa, tutkien musiikillista kosmopolitanismia CD:iltä löytyvissä eri genreissä ja tyyleissä. Tutkin luvussa myös kulttuurienvälisiä vuorovaikutuksia saamelaisten ja ei-saamelaisten henkilöiden välillä tiettyjen levyjen yhteistuotannoissa.

Neljännessä luvussa tutkin julkaisujen kielenkäyttöä, mukaan lukien lauletun sekä CD-koteloissa, kansiteksteissä ja kirjasissa käytetty kieli. Viidennessä luvussa analysoin sekä luonnonääniä CD-levyillä että luontokuvia levyjen kansissa ja kirjasissa. Tutkin myös, miten kappaleiden nimet, sanoitukset ja muut kansitekstit viittaavat musiikin alkuperään, paikallisiin legendoihin ja paikalliseen historiaan Saamenmaalla sekä muusikoiden muistoihin. Kaikkiaan juurtuneen kosmopolitanismin näkökulmasta tutkin ja tulkitsen CD-tuotantojen kautta saamelaisten etnisten, alueellisten ja kansallisten juurten ilmaisuja, sekä kulttuurien välisiä vuorovaikutuksia.