Väitökset

Säveltäjä-klarinetisti Bernhard Crusellin ammatillinen toiminta ja vuorovaikutus Ruotsissa 1795-1833

FM Janne Palkisto esittää väitöskirjansa ” Säveltäjä-klarinetisti Bernhard Crusellin ammatillinen toiminta ja vuorovaikutus Ruotsissa 1795-1833” julkisesti tarkastettavaksi Turun yliopistossa lauantaina 15.1.2022 klo 12.

Vastaväittäjänä toimii professori Markus Mantere (Taideyliopisto, Sibelius-Akatemia) ja kustoksena yliopistonlehtori Maarit Leskelä-Kärki (Turun yliopisto). Tilaisuus on suomenkielinen. Väitöksen alana on kulttuurihistoria.

***
Tämä kulttuurihistorian alaan kuuluva väitöskirja tutkii Uudessakaupungissa syntyneen säveltäjä-klarinetisti Bernhard Crusellin (1775–1838) ammatillista toimintaa ja vuorovaikutusta Ruotsissa vuodesta 1795 vuoteen 1833.

Vaikka Crusell ja hänen musiikkinsa ovat jatkuvasti esillä länsimaisen taidemusiikin vaikutusalueilla, laajempaa systemaattista biografista tutkimusta Crusellista ei tähän mennessä ole tehty.

Tämän tutkimuksen tavoitteena on tuottaa uutta tietoa Crusellin elämästä ja ymmärtää hänen toimintaansa perusteellisemmin osana kulttuurihistoriaa. Tutkimuksen pääkysymys on miten säveltäjä-klarinetisti Bernhard Crusell muokkasi ammatillista toimintaansa ympäristöönsä ilmaantuneissa muutostilanteissa vuosina 1795–1833. Crusellin elämä osuu historian vaiheeseen, jolloin esiintyvän muusikon ja säveltäjän ammattikuva sekä toimintaympäristö olivat voimakkaassa muutoksessa. Crusell näytti omaksuneen muusikon uuden ammattikuvan vaatimukset, kuten korkeimman mahdollisen soittotaidon, uusimman sävellystaidon, verkostoitumisen muuhun yhteiskuntaan sekä hyväntekeväisyyden harjoittamisen. Hän käytti ammattitaitoaan kokonaisvaltaisesti ja oli jatkuvasti valmis muokkaamaan työnkuvaansa. Rakentamalla konserttielämän käytänteitä, koulutusjärjestelmää ja hyväntekeväisyyttä sekä vahvistamalla musiikin merkitystä muuttuvassa yhteiskunnassa Crusell näyttäytyy merkittävänä ja muuntautumiskykyisenä toimijana, jonka vaikutus ulottuu meidän päiviimme saakka.

Artikkelimuotoinen väitöskirja koostuu tutkimuskohdetta, metodologiaa ja aineistoa esittelevästä johdantoluvusta sekä neljästä osatutkimuksesta (Artikkelit I–IV). Pääasiallisena aineistona ovat Crusellin kirjoittamat omaelämäkerrat, kirjeet, matkapäiväkirjat ja aikakauden sanomalehdet. Keskeisenä metodologiana ovat elämäkertatutkimus ja musiikin kulttuurihistoria.
***

Väitöskirja verkossa