Esitelmät ja keskustelutilaisuudet

SHS esitelmätilaisuus: Biografisen historiantutkimuksen uusia juonteita

SHS:n huhtikuinen esitelmäilta on omistettu uudelle biografiselle ja henkilöhistorialliselle tutkimukselle. Pohdimme tuoreiden teosten ja väitöskirjojen pohjalta esimerkiksi sitä, mihin suuntaan biografinen tutkimus on menossa, mitä se voi historiantutkimukselle antaa, ja minkälaisilla käsitteillä tutkimuskentällä toimitaan.

Tilaisuus on kaksikielinen.

Ohjelma:

Maarit Leskelä-Kärki (dosentti, Turun yliopisto): Eletty elämä ja historia: Avauksia biografiseen tutkimukseen

Eeva Kotioja (FT, Helsingin yliopisto): Yksinäinen taistelija? Perheen, suvun ja ympäristön merkitys henkilöhistoriallisessa tutkimuksessa

Julia Dahlberg (FT, Helsingin yliopisto): Jaget som en levande iscensättning. Performativitet som intermediär mellan det individuella och det allmänna i biografisk forskning

Keskustelua/ Diskussion