Konferenssit ja seminaarit

SLS forskarträff: Forskarna och AI

Artificiell intelligens intar vår vardag allt mer och är på allas läppar för närvarande. Hur inverkar AI på forskningen, vilka frågor måste forskare ta ställning till och hur kan forskarnas arbete påverkas?

Under SLS forskarträff belyses AI ur etiskt och juridiskt perspektiv, som teknikutveckling, som samhällsfenomen och som verktyg för forskare och för spridning av forskningsrön. Tyngdpunkten ligger på hur forskare och forskning inom humaniora och samhällsvetenskaper påverkas av AI.

Evenemanget riktar sig i första hand till forskare inom samhällsvetenskaper och humaniora, men även andra intresserade kan delta. Även möjlighet att delta via Zoom, du får länken till sändningen i bekräftelsen efter att du anmält dig.

Evenemanget är gratis men kräver förhandsanmälan. Sista anmälningsdag är 27.11.2023 via formuläret på vår hemsida.

Program
I slutet av varje programpunkt har vi räknat in 10–15 minuter för frågor och diskussion.

13.00 Christer Kuvaja (forskningschef, SLS): Välkomstord

13.05 Jonas Lång (kanslichef, SLS): AI, juridiken och etiken. Hur påverkas forskningen?

13.35 Linda Mannila (bitr. professor i datavetenskap, Helsingfors universitet):  AI: teknik- eller samhällsutveckling?

Kaffepaus

14.45 Maria Vainio-Kurtakko (producent, SLS) & Pieter Claes (redaktör, SLS): Transkribus – ett exempel på ett AI-verktyg för humanister och samhällsvetare

15.15 Carl-Gustav Lindén (professor i datajournalistik, Universitetet i Bergen): AI och vetenskapsjournalistiken

16.00 Rolf Lidskog (professor i sociologi, Örebro universitet): AI som samhällsfenomen och forskningsobjekt för humanister och samhällsvetare? (Via Zoom)

16.45 Christer Kuvaja: Avslutande ord

Mingel

Bild: Linda Cantell/SLS