Väitökset

Sommiteltu todellisuus – Erik Enrothin taiteellinen diskurssi

FM Tomi Moisio väittelee 18.9.2020 kello 12 Helsingin yliopiston humanistisessa tiedekunnassa aiheesta ”Sommiteltu todellisuus – Erik Enrothin taiteellinen diskurssi”. Väitöstilaisuus järjestetään osoitteessa Unioninkatu 35, auditorio 116.

Vastaväittäjänä on professori emeritus Altti Kuusamo, Turun yliopisto, ja kustoksena on professori Ville Lukkarinen.

Väitöskirja on myös elektroninen julkaisu ja luettavissa E-thesis -palvelussa.

***

Väitöskirjatyöni Sommiteltu todellisuus. Erik Enrothin taiteellinen diskurssi on Helsingin yliopiston taidehistorian tieteenalaan tehtävä monografia taiteilija Erik Enrothin (1917–1975) elämäntyöstä ja taiteellisesta tuotannosta. Tähänastinen taiteilijaan kohdistunut tutkimus on kattanut vain osan hänen tuotannostaan. Erityisesti myöhäistuotanto vuosilta 1963–1975 on jäänyt tarkastelun ulkopuolelle. Lisäksi Enrothia on luonnehdittu melko yksipuolisesti taidehistoriallisissa kirjoituksissa. Tamperelaisen liikenaisen ja taidemesenaatin Sara Hildénin kanssa naimisissa ollut taiteilija mainitaan usein vain ensimmäisen vaimonsa yhteydessä. Väitöskirjani on ensimmäinen koko Enrothin taiteelliseen uraan kohdistuva akateeminen tutkimus.

Minulla on kolme tarkempaa näkökulmaa pureutuessani Erik Enrothin elämään ja teoksiin. Ne tiivistyvät käsitteisiin kertomus, konteksti sekä kuvan ja sanan välinen problematiikka. Pohdin, minkälaisia kertomuksia taiteilijasta on tuotettu tähänastisessa taidehistoriankirjoituksessa ja mitä ongelmia ja haasteita tällaiseen tarinankerrontaan sisältyy. Tarkastelen myös, miten taiteen avulla pystyy saattamaan ympäröivän todellisuuden helpommin käsitettävään ja käsiteltävään muotoon. Keskeinen tutkimuskysymykseni on, minkälainen vaikutus toisen maailmansodan jälkeisellä yhteiskunnallisella ja taiteellisella kontekstilla oli Erik Enrothin taiteellisen ilmaisun kehittymisessä.

Vaikka Erik Enroth oli ennen kaikkea kuvataiteilija, hän ilmaisi itseään myös kirjallisesti. Enrothilta julkaistiin runokokoelma Hornkarlens sånger vuonna 1950, ja lisäksi hän toimi taidekriitikkona. Tarkastelen väitöskirjassani myös Enrothin kirjallista tuotantoa ja nidon sen teemat hänen kuvalliseen ilmaisuunsa.

Tutkimukseni tavoitteita ovat kokonaisvaltaisen käsityksen tarjoaminen Erik Enrothin taiteellisesta itseilmaisusta, aiemman tutkimuksen puutteiden täydentäminen ja joidenkin vallitsevien käsitysten kyseenalaistaminen, sekä Enrothin tuotannon sijoittaminen osaksi suomalaisen ja kansainvälisen kuvataiteen modernismia.

Väitöskirjassani esitellään ensimmäistä kertaa sitä laajaa aineistoa, jonka taiteilijan leski Sinikka Enroth vei mukanaan muuttaessaan Ensenadaan Meksikoon vuonna 1980. Meksikosta löytyi 67 maalausta ja niiden lisäksi viljalti piirustuksia, luonnoksia, valokuvia sekä matkapäiväkirjoja. Tämä aineisto syventää käsitystä Erik Enrothista ja hänen taiteestaan. Ensenadassa olevia maalauksia ei ole nähty Suomessa 1970-luvun jälkeen. Tutkimukseni avaa keskustelun Erik Enrothin taiteellisen tuotannon uudelleenarvioimiseksi.