Esitelmät ja keskustelutilaisuudet

Sotien välisen ajan taide-elämä -työpaja

Taideyliopiston Historiafoorumin työpajassa pohditaan 2000-luvun perspektiivistä, miten musiikkielämä muotoutui suhteessa sotien välisen ajan poliittisiin kiistoihin, kulttuurisiin tyyleihin, makumieltymyksiin, taloudellisiin realiteetteihin? Miten populaarin ja taiteen raja piirtyi, ja kuinka uudet musiikin välittämisen kanavat, kuten äänilevyt ja myöhemmin radio, muokkasivat musiikkielämän käytäntöjä?

I ja II maailmansodan välisenä aikana poliittinen kenttä ympäri Eurooppaa, myös Suomessa, oli voimakkaasti polarisoitunut, joskin myös oikeiston ja vasemmiston sisällä oli monia näkemyseroja. Poliittisilta väkivaltaisuuksiltakaan ei vältytty. Sodanjälkeistä jälleenrakennustyötä ja toipumista hidastivat talouslama, ruokapula ja poliittiset kiistat. Musiikki eri muodoissaan sekä taide- ja huvielämä kuuluivat itsestään selvästi myös 1920–30-luvuilla eläneiden ihmisten arkeen, pyhään ja juhlaan. Kansalliset instituutiot, kuten luterilainen kirkko, ooppera ja uusimpana tulokkaana Yleisradio, toimivat ajoittain kulttuurisina kamppailukenttinä.

2000-luvulta katsottuna sotienvälinen ajanjakso näyttää toisenlaiselta kuin vaikkapa 40 vuotta sitten. Käytössämme on uusia lähteitä ja tehokkaampia työvälineitä (mm. erilaiset digitaaliset arkistot ja hakutoiminnot) ja poliittiset kytköksemme ovat toisenlaisia kuin tuolloin. Viimeisen viiden vuoden aikana onkin ilmestynyt useita tutkimuksia, joissa haastetaan edellisten tutkijasukupuolvien tulkintoja sotien välisen ajan poliittisesta scenestä Suomessa. Monissa tutkimuksissa on myös painottunut aiemmin sivuutettujen ihmisryhmien, kuten naisten tai lasten kokemusten historia.

Tutustu työpajan ohjelmaan. Työpajaan on vapaa pääsy.

Ennakkoilmoittautumiset 20.5. mennessä: