Esitelmät ja keskustelutilaisuudet

Studia generalia -luento: Vanhat almanakat ajan hahmottajina

TUCEMEMS Studia Generalia 2023 -sarjan luento

Minna Sandelin ja Tanja Toropainen: Vanhat almanakat ajan hahmottajina
Aika ja paikka: 17.4. kello 17:00–18:30 Tauno Nurmela -Sali, Turun yliopiston päärakennus

Tiivistelmä: Turun horisontin mukaan laskettuja almanakkoja on ilmestynyt jo 1600-luvun alkupuolelta lähtien. Ensimmäiset Turun horisontin mukaan lasketut almanakat olivat ruotsinkielisiä, mutta vuodesta 1705 lähtien niitä ilmestyi myös suomeksi. Esitelmässä tarkastelemme, millaisin eri tavoin aika ja ajan jäsentäminen näkyvät vanhojen almanakkojen kalendaarioissa ja almanakan muissa osissa. Esitelmän keskiössä on almanakkojen kieli, mutta kiinnostavaa on myös miettiä, mitä annettavaa almanakoilla oli 1700-luvun kenties lukutaidottomalle käyttäjälle.

Ilmoittautuminen, jos haluat seurata luentoa ZOOMissa: https://www.utu.fi/fi/yliopisto/humanistinen-tiedekunta/tucemems/tapahtumat