Konferenssit ja seminaarit

Suomen historia – 1900-luvulta 2100-luvulle / Finlands historia- från 1900-talet till 2100-talet

Suomen historia – 1900-luvulta 2100-luvulle / Finlands historia- från 1900-talet till 2100-talet

Turun yliopiston Suomen historian oppiaine perustettiin vuonna 1920 yhtenä yliopiston seitsemästä ensimmäisestä professuurista. Oppiaineen ensimmäinen professori Artturi Heikki Virkkunen nimitettiin virkaansa toukokuussa 1921, ja opetus oppiaineessa alkoi kesällä 1922, jolloin Virkkunen piti ensimmäisen luentonsa aiheesta ”Suomen historia, erittäin silmälläpitäen kansallisuus- ja itsenäisyysajatuksen kehitystä”. Oppiaine viettää siis tänä vuonna toimintansa alkamisen 100-vuotisjuhlaa.

Juhlavuosi näkyy sekä oppiaineen toiminnassa että Lastuja-blogissa, jonka perustamiseksi tulee kuluneeksi viisi vuotta. Juhlavuoden aikana oppiaineen nykyiset ja entiset työntekijät ja tutkijat käsittelevät oppiaineen historiaa ja tulevaisuutta blogiteksteissä, jotka löytyvät paitsi tältä sivulta, myös asiasanalla “SH 100”.

Lisäksi oppiaine järjestää kaksikielisen Feeniks-seminaarin Turun yliopistolla 26.8. otsikolla “Suomen historia – 1900-luvulta 2100-luvulle / Finlands historia – från 1900-talet till 2100-talet”. Ohjelmassa on kaksi key note -puheenvuoroa sekä esitelmiä.

Satavuotisen taipaleensa kunniaksi Turun yliopiston Suomen historian oppiaine järjestää pe 26.8.2022 historian ensimmäisen Feeniks-seminaarin teemalla ”Suomen historia – 1900-luvulta 2100-luvulle”. Seminaarissa tarkastellaan, miten Suomen historiaa on tutkittu sadan vuoden ajanjaksolla ja mistä lähtökohdista sitä nykyisin ja tulevaisuudessa kirjoitetaan. Missä määrin professori Virkkusen ensimmäisen luennon aihe ”Suomen historia, erittäin silmälläpitäen kansallisuus- ja itsenäisyysajatuksen kehitystä” on enää relevantti? Mikä on historian paikka Suomen muuttuvassa yhteiskunnassa ja avartuneessa maailmassa? Kenelle se kuuluu, ja mikä on sen merkitys ihmistieteiden laajemmalla kentällä? Seminaarin puhujat tuovat esiin Suomen historian uusia teoreettisia ja menetelmällisiä avauksia ja heijastavat tutkimuskentän nykyistä monipuolisuutta ja dynamiikkaa arkeologiasta digitaalisiin ympäristöihin.

Seminaarin key note -puhujat ovat Åsa Karlsson Sjögren ja Panu Savolainen. Karlsson Sjögren on historian professori Uumajan yliopistossa. Savolainen on Aalto-yliopiston arkkitehtuurin historian ja restauroinnin apulaisprofessori. Lisäksi tilaisuudessa on lyhyempiä esitelmiä, joita pitävät Suomen historian professori Charlotta Wolff, arkeologian professori Georg Haggrén ja dosentti Tiina Männistö-Funk Turun yliopistosta, dosentti Matias Kaihovirta Åbo Akademista, tutkijatohtori ja Helsingin yliopiston poliittisen historian dosentti Mona Mannevuo Turun ihmistieteiden tutkijakollegiumista (TIAS) sekä Kotkan kaupungin asianhallintapäällikkö Jere Markkanen. Kaksikielisen seminaarin esitelmät ovat suomeksi ja ruotsiksi.

Seminaarin lounas on omakustanteinen, mutta oppiaine tarjoaa iltapäiväkahvit. Juhlapäivä huipentuu oppiaineen kustantamaan illanviettoon Arcanumissa. Tarjoilujen vuoksi iltatilaisuuteen on ilmoittautuminen, jonka linkin löydät tämän kirjoituksen lopusta alustavan ohjelman jälkeen.

I augusti 2022 har det gått hundra år sedan undervisningen påbörjades vid läroämnet Finlands historia vid Åbo universitet Som en del av festligheterna ordnar läroämnet ett första Fenix-seminarium på Åbo universitet 26.8.2022 med temat ”Finlands historia- från 1900-talet till 2100-talet”.

Läroämnet grundades vid samma tid som universitetet år 1920 och den första professorn Artturi Heikki Virkkunen utnämndes till sin tjänst i maj 1921. År 1922 påbörjades undervisningen, där temat för Virkkunens första föreläsning var ”Finlands historia, med särskilt beaktande av utvecklingen av nationalitets- och självständighetstanken”.

På seminariet granskas hur Finlands historia undersökts under de senaste hundra åren och från vilka utgångspunkter den idag och i framtiden skrivs. I vilken mån är ämnet för Virkkunens första föreläsning längre relevant? Vilken är historiens plats i det finländska samhället i förändring och i den allt vidare världen? Vem tillhör den, och vilken är dess betydelse i ett bredare humanistiskt sammanhang?  Seminariets talare belyser Finlands historia genom nya teoretiska och metodologiska perspektiv och speglar forskningsfältets nutida mångsidighet och dynamik från arkeologi till digitala miljöer.

Seminariets key note-talare är Åsa Karlsson Sjögren och Panu Savolainen. Karlsson Sjögren är professor i historia vid Umeå universitet. Savolainen är biträdande professor i arkitekturhistoria och restaurering vid Aalto universitet. Dessutom innefattar seminariet kortare föredrag, som hålls av professor i Finlands historia Charlotta Wolff, professor i arkeologi Georg Haggrén och docent Tiina Männistö-Funk från Åbo universitet, docent Matias Kaihovirta från Åbo Akademi, forskardoktor Mona Mannevuo från Turun ihmistieteiden tutkijakollegium (Turku Institute for Advanced Studies, TIAS) samt dokumenthanteringschefen vid Kotka stad Jere Markkanen. Det tvåspråkiga seminariets föredrag hålls på finska och svenska.

Seminariets lunch sker på egen bekostnad, men läroämnet bjuder på eftermiddagskaffe. Festdagen kulminerar i en kvällstillställning i Arcanum, som bekostas av läroämnet. På grund av serveringen bör man anmäla sitt deltagande till kvällstillställningen.

 

Ohjelma/Program:

Klo 10.00 Seminaarin avaussanat / Seminariets öppningsord
Klo 10.15-11.15 Key note 1: Åsa Karlsson Sjögren
Klo 11.15-11.45 Puhuja 1 /Talare 1
Klo 11.45-12.15 Puhuja 2

Lounas /Lunch 12.15-13.15

Klo 13.15-14.15 Key note 2: Panu Savolainen “Digitaaliset ympäristöt historiantutkimuksen menetelmänä ja julkaisumuotona”
Klo 14.15-14.45 Puhuja 3
Klo 14.45-15.15 Puhuja 4

Kahvi /Kaffe 15.15-15.45

Klo 15.45-16.15 Puhuja 5
Klo 16.15-16.45 Puhuja 6
Klo 16.45-17 Loppusanat /Seminariets avslutningsord

Iltatilaisuus Arcanumin kahvihuoneessa klo 18-22
Kvällstillställningen i Arcanum kl. 18-22

 

Tervetuloa! Välkommen!

Feeniks-seminaari:
26.8.2022 klo 10.00-17.00, Calonia, luentosali 2 (Caloniankuja 3, Turku)
Iltatilaisuus klo 18-22, Arcanum
Ilmoittautuminen/Anmälningslänk: https://link.webropolsurveys.com/S/0E9B87ABDAC212A0