Konferenssit ja seminaarit

Suomen Sukututkimusseuran Teemalauantai: Henkilöhistoriat menneisyyden kuvaajina

Henkilötarinat inhimillistävät ja tuovat menneisyyden lähelle. Suomessa on kirjoitettu ja julkaistu elämänkertoja aina 1700-luvulta lähtien. Myös sukututkimus on henkilöhistoriallista tutkimusta, jossa tallennetaan esivanhempien elämäntarinoita. Esitelmissä tarkastellaan, mitä yksittäiset henkilöhistoriat voivat kertoa menneen ajan yhteiskunnasta.

29.10.2022 klo 10.00–13.10 Seuran YouTube-kanavalla

10.00 Seminaarin avaussanat: professori Raisa Toivo, Tampereen yliopisto.

10.10 FT Tiina Miettinen (Tampereen yliopisto): Elämäntarinoita ja perhekronikoita 1700- ja 1800-luvuilta. Löytöretkellä E. R. Alceniuksen arkistossa

Omien esivanhempien ja suvun tunteminen koettiin säätyläispiireissä tärkeäksi 1700- ja 1800-luvuilla. Esitelmässä syvennytään siihen, miten ihmiset tekivät sukututkimusta ja miten he tallensivat sukutietoja. Mitä omien jälkeläisten haluttiin tietävän esivanhemmistaan ja mistä asioista vaiettiin?

11.10 FT Mari Välimäki (Turun yliopisto): Kolme polvea Petraeuksia. Akateemisen perheen historiasta 1600-luvulla

Turun piispojen ja kuninkaallisen akatemian professorien elämästä on kirjoitettu pääasiassa oppihistoriallisia tutkimuksia. Piispojen ja professorien vaimot ovat näissä tutkimuksissa jääneet pieneen sivuosaan. Esitelmässä piispa Eskil Petraeuksen ja hänen poikansa teologian professori Anders Petraeuksen perheitä tarkastellaan perhehistorian keinoin. Mitä uutta Petraeuksen akateemisesta suvusta voidaan kertoa, kun perheen historiaa tarkastellaan äitien ja tyttärien näkökulmasta?

12.10 FT Jenni Lares (Tampereen yliopisto): Viinanmyyjiä ja -juojia 1600-luvun Satakunnassa: henkilöhistoriallinen näkökulma tuomiokirjoihin

Tuomiokirjojen pohjalta voidaan muodostaa kuva ainakin joistakin tutkittavan henkilön vaiheista sekä sosiaalisista verkostoista. Tässä esitelmässä kerrotaan, mitä alkoholiin liittyvät tuomiokirjatapaukset voivat kertoa yksittäisen henkilön taloudenhoidosta ja seuranpidosta.

 

Kukin esitelmä kestää noin 45 minuuttia, jonka jälkeen kysymyksiin ja keskustelulle varataan aikaa enintään 15 minuuttia.

Tilaisuus on maksuton ja siihen voi ilman ilmoittautumista osallistua Suomen Sukututkimusseuran YouTube-kanavalla. Lisätietoja: .