Väitökset

Tahto valtaan olevaisen ykseytenä Nietzschen filosofiassa

VTL Marjo Vartiainen filosofian väitöskirjakäsikirjoituksen ”Tahto valtaan olevaisen ykseytenä Nietzschen filosofiassa” tarkastustilaisuus pidetään 11.12.2021 alkaen klo 12. Vastaväittäjänä toimii dosentti YTT Leena Kakkori ja kustoksena yliopistonlehtori dosentti YTT Olli-Pekka Moisio.

Tilaisuutta voi seurata etänä, linkki on https://r.jyu.fi/dissertation-vartiainen-111221.

Yleisö voi esittää tilaisuuden lopussa mahdolliset kysymyksensä kustoksen puhelinnumeroon +358 40 805 4171.

Linkki julkaisuun http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-8959-0

***
Friedrich Nietzsche ei esitä hyve-etiikkaa, vaan hän pohtii ihmisen olemusta: millaisia olemme ja voimmeko vaatia toisiltamme, millaisia meidän pitäisi olla. Emme pääse eroon siitä, että määrittelemme toisiamme, koska elämä itse arvottaa meidän kauttamme.
Väitös: 11.12. 2021: Nietzsche osoittaa loogisen ja dialektisen totuuden eron (Vartiainen)
Marjo Vartiainen

VTL Marjo Vartiainen osoittaa väitöksessään, että eettisyys sisältyy Nietzschen tiedon ja totuuden määritelmään. Tietämisen totuusvaatimus paljastaa sen eettisyyden, mutta ei sen objektiivisuutta.

Nietzsche on hyvin merkittävä filosofi eurooppalaisessa perinteessä, ja hänellä on myös ansionsa kirjailijana ja taiteilijana. Hän ottaa kantaa uuden ajan filosofian rationalismin ja empirismin kiistaan, jossa on keskeisenä juuri tietäminen ja siihen sisältyvä totuuden vaatimus. Jos tätä seikkaa ei huomioida, niin Nietzsche näyttäytyy hyvin provosoivana ja eurooppalaisia hyveitä kyseenalaistavana.

Koska totuus on tietämisessä päämäärä tai väline, totuus on myös eettisyyttä ja rehellisyyttä. Näin ollen sellaista tietämistä, joka ei olisi eettistä, ei yksinkertaisesti ole. Yhteisössä tai yhteiskunnassa totuus on aina jonkun asettama. Se on moraalia, joka vaatii toisilta asetetun totuuden noudattamista. Tästä Nietzsche käyttää esimerkkinä kristinuskoa ja kirkkoa, näitä hänen luonnehdintansa mukaan ”lainlaatijoita ja parantajia” on kaikkina aikoina kaikissa ihmisryhmissä ja yhteisöissä.

Vartiaisen tutkimuksen keskeinen tulos on, että Nietzsche soveltaa dialektiikkaa ja analysoi totuutta. Nietzche tuo esille loogisen ja dialektisen totuuden välistä eroa. Tämä perustuu analyysiin, että oikea ja väärä on erilainen vastakohtapari kuin tosi ja epätosi.

Varhaisantiikin esikuvan mukaisesti Nietzsche olettaa kaikkien asioiden vastakohtaisuuden, niin ihmisissä kuin luonnossakin. Tätä vastakohtien ikuista syntymistä ja häviämistä toisistaan hallitsee tahto valtaan olevaisen ykseytenä. Tahto valtaan siis liittyy olevaisen perimmäiseen selitykseen.