Väitökset

Take not Jews and Christians as Intimates! : Depictions of Jews and Christians in Modern Shīʿi Qurʾānic Exegesis

Maria Pakkala väittelee 25.1.2019 kello 14 Helsingin yliopiston humanistisessa tiedekunnassa aiheesta ”Take not Jews and Christians as Intimates! : Depictions of Jews and Christians in Modern Shīʿi Qurʾānic Exegesis”. Väitöstilaisuus järjestetään osoitteessa Päärakennus, sali 5 (3003) Fabianinkatu 33.

Vastaväittäjänä on Professor Meir Bar-Asher, The Hebrew University, Jerusalem, ja kustoksena on professori Hannu Juusola.

Väitöskirja on myös elektroninen julkaisu ja luettavissa E-thesis -palvelussa.

***
Tässä monografiaväitöskirjassa tarkastellaan Ayatollah M. H. Fadlallahin käsitystä juutalaisista ja kristityistä. Fadlallah (1935‒2010) oli yksi aikamme tärkeimmistä shiialaisia Koraanin tulkitsijoista ja ajattelijoista, jota pidetään Hizbollahin keskeisenä ideologina. Tutkimuksen keskeisin lähde on Fadlallahin 25-osainen Koraanin selitysteos, jonka lisäksi lähteinä käytetään muutakin hänen runsasta tuotantoaan. Väitöskirjassa tuodaan esille Fadlallahin suhtautumista juutalaisiin ja kristittyihin, vertaillaan hänen ajatusmaailmaansa muihin islamistisiin ajattelijoihin ja analysoidaan modernin islamismin ajatusmaailmaa. Keskiössä on Koraanin tulkitsijoiden suhtautuminen juutalaisiin ja kristittyihin.

Tutkimus tuo esille islamismin pragmaattisuuden ja paljastaa sen pitkän tähtäimen päämäärän: Voidaan katsoa, että Fadlallahin teologiassa lopulta kaikki tiet vievät islamilaiseen valtioon. Islamismin pragmaattisuus tulee erityisesti esille siinä, miten poliittiset seikat vaikuttavat pyhän tekstin selittämiseen.

Tutkimuksessa esitetään kolme Fadlallahin pääperiaatetta koskien juutalaisia ja kristittyjä. Ensimmäinen periaate on, että islam korvaa juutalaisuuden ja kristinuskon: Ennen islamia tulleet monoteistiset uskonnot ovat osa progressiivista jumalallista ilmoitusta ja ovat jumalallisen ohjauksen lähde, mutta vain seuraavaan ilmoitukseen asti. Koraani on viimeinen pyhä kirjoitus. Toinen periaate on Tooran ja Evankeliumin vain osittainen luotettavuus, koska niitä on enemmän tai vähemmän vääristelty. Kolmas periaate on juutalaisten ja kristittyjen kohtaaminen ja kohteleminen teorian ja käytännön tasoilla. Fadlallahin mukaan islam kutsuu seuraajiaan rauhanomaisiin suhteisiin juutalaisten ja kristittyjen kanssa niin kauan, kun nämä eivät ole epäoikeudenmukaisia muslimeja kohtaan, jolloin heihin kohdistuva hyökkäys on perusteltua ja rauhanomaiset suhteet heidän kanssaan ovat joko epätoivottavia tai kiellettyjä. Fadlallah ammentaa juutalaisvastaisia ajatuksia mm. quṭbismista ja länsimaisesta antisemitismistä. Tässä tutkimuksessa päädytään siihen, että Fadlallahin suvaitsevampi suhtautuminen kristittyihin ja vihamielinen suhtautuminen juutalaisiin perustuu pääosin sosiopoliittisiin seikkoihin.