Konferenssit ja seminaarit

Teemalauantai: Sukututkijat, tietosuoja ja arkaluonteiset asiat

Klo 10.00 FT, yliopistonlehtori Pirita Frigren (Turun yliopisto)

Tirkistelyä vai ymmärryksen lisäämistä? Esipolvien arkaluontoisia asioita tutkimassa

Mitä kauemmas menneisyydessä mennään, sitä todennäköisemmin tavallisista ihmisistä löytyvät asiakirjamerkinnät käsittelevät lähinnä asioita, joiden suhteen me nykyihmiset nautimme arkaluonteisten asioiden suojaa; rikoksia, riitoja, normirikkomuksia, seksuaalisuutta, köyhyyttä tai poikkeavuutta. On kuitenkin tärkeää ja tutkimuksen vapauden mukaista, että henkilöhistoriallinen tutkimus on avoin inhimillisen elämän koko kirjolle. Millaisia asioita sukututkijan on hyvä ottaa huomioon esipolvien arkaluontoisia elämänvaiheita arkistoista löytäessään ja niistä yleisölle kertoessaan? Esityksessä etsitään yhdessä ratkaisuja tutkimuseettisesti kestävään henkilöhistoriaan.

 

Klo 11.00 FT, kansatieteen dosentti Sanna-Kaisa Spoof (Helsingin yliopisto)

Tutkimusetiikkaa sukututkijoille

Tutkimuseettisiä suosituksia arkaluonteisten henkilötietojen käsittelemiseen sukututkimuksessa sekä käytännön esimerkkejä muistitiedon ja arkistoaineistojen eettisestä käytöstä sukututkijoille ja sukuseuroille. Lisäksi luodaan katsaus Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohjeiden soveltamisesta muun muassa ikääntyneiden haastattelemiseen, suku- ja kyläkirjan kirjoittamiseen sekä sukututkijan rehtiyteen.

 

Klo 12.00 Lehtori Jouni Elomaa (Suomen Sukututkimusseura)

Tietosuojamääräykset sukututkimuksessa

Henkilötietojen käsittelyä säätelevät Suomessa kansallinen lainsäädäntö ja Euroopan Unionin tietosuoja-asetus vuodelta 2016. Esitelmässä tarkastellaan kysymystä sukututkimuksen ja sukututkijan näkökulmasta.

 

Kukin esitelmä kestää noin 45 minuuttia, jonka jälkeen kysymyksiin ja keskustelulle varataan aikaa enintään 15 minuuttia. Tilaisuus on maksuton ja siihen voi ilman ilmoittautumista osallistua Suomen Sukututkimusseuran YouTube-kanavalla. Lisätietoja .