Väitökset

Teologian ja tanssin kohtaaminen keskiajalla

TM Laura Hellsten puolustaa väitöskirjaansa Through the Bone and Marrow – Re-examining Theological Encounters with Dance in Medieval Europe. Hänen pääaineensa on teologinen etiikka ja uskonnonfilosofia, joka kuuluu Åbo Akademin Humanististen tieteiden, psykologian ja teologian tiedekuntaan.

Professori Veli-Matti Kärkkäinen (Fuller Theological Seminary, USA) toimii vastaväittäjänä, ja puhetta johtaa professori Mikael Lindfelt, Åbo Akademi.

Väitöstilaisuus on englanninkielinen.